nieuws

Ringlijn rond Drechtsteden om files te omzeilen

bouwbreed

Een ring met vrije buslijn tussen de Drechtsteden moet het (toekomstige) fileprobleem oplossen. De totale investering voor de ringlijn is f. 160 miljoen. Met deze verbinding zullen twee miljoen extra passagiers in het openbaar vervoer stappen. Op termijn zou daar een metro- of tramverbinding van gemaakt kunnen worden.

Het initiatief van de Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland wordt momenteel bestudeerd door de betrokken gemeenten en overheden. Ook de raadscommissies van Provinciale Staten zullen zich nog over het onderzoek buigen.

De plannen gaan uit van vrije busbanen die de belangrijkste punten in de regio met elkaar verbinden. Nu reizen er in de Drechtsteden jaarlijks bijna acht miljoen mensen met de bus. Uit onderzoek blijkt dat de regiolijn twee miljoen reizigers extra trekt. Ook is becijferd dat zonder die lijn het aantal reizigers afneemt met 150.000.

“We zijn uitgegaan van een aantal honing- en azijnmaatregelen. Honing zijn alle positieve effecten zoals betere ontsluiting van de nieuwbouwwijk de Volgerlanden bij Hendrik Ido Ambacht. De azijnmaatregelen zijn de negatieve effecten als rekeningrijden en parkeerproblematiek”, vertelt Will Clerx, tot voor kort projectleider. Die taak is nu overgenomen door Linda Boot.

Bus of tram

“De bedoeling is dat het plan binnenkort uit de verkenningfase van het MIT naar de uitvoeringsfase gaat. Dan nog zal het tot 2001 duren voordat de eerste spade de grond in gaat. Dit soort grote projecten kost nu eenmaal tijd.” Worden de plannen goedgekeurd door Rijkswaterstaat dan zal het Rijk 95 procent van de kosten dragen.

In de berekeningen is uitgegaan van een volledige ringlijn. De kosten daarvan zijn geraamd op f. 160 miljoen. Als alleen het hoogst noodzakelijke wordt uitgevoerd is nog altijd de helft nodig. Bijna f. 30 miljoen moet worden aangewend voor verbreding van de Merwedebrug die de A15 met de A16 verbindt. Over het precieze trace moet nog een besluit vallen.

“We hebben nu een realistisch plan op tafel gelegd. Dat gaat vooralsnog uit van bussen. Over tien tot vijftien jaar zou het aantal passagiers genoeg zijn voor een andere verbinding als een sneltram of metrolijn. Daar moet je wel rekening mee houden bij de tracekeuze.”

Reageer op dit artikel