nieuws

Regeling voor asbestslachtoffers in de maak

bouwbreed

Nog dit jaar komt er een compensatieregeling voor asbestslachtoffers. Daaruit krijgen zij een tegemoetkoming als de werkgever niet meer kan betalen, onvindbaar is of de vordering verjaard is. Voor 1998 is daarvoor een bedrag van f. 7 miljoen beschikbaar. Dit maken de bewindslieden van Sociale Zaken bekend in hun begroting.

In zijn algemeenheid gaat het kabinet kijken hoe het zit met aansprakelijkheid van de werkgever bij beroepsziekten. Daarbij gaat het onder meer om het organo-psycho syndroom (OPS), een beroepsziekte die onder andere schilders treft. Nog dit jaar wordt hierover advies gevraagd aan de SER. Daarbij buigt de minister van Justitie zich over de verjaringstermijn. Dat is weer van belang voor beroepsziekten waarvan de symptomen zich pas na jaren manifesteren.

De Arbeidsinspectie gaat zich naast haar gebruikelijke branche-aanpak ook richten op onderwerpen. Daarbij gaat het in 1998 om werkdruk, fysieke belasting, asbest, arbeidstijdenproblematiek, RSI (muisarm) en OPS.

Reageer op dit artikel