nieuws

Rechter: ‘architectenbureau’ moet echte architecten hebben

bouwbreed

Als het over personen gaat, is de wet simpel: alleen wie in het Architectenregister staat ingeschreven mag zich architect noemen. Maar wanneer mag een bureau of bv dat? Al werkt er een geregistreerd architect, Architectenbureau Van Geenhuizen bv uit Hengelo moet zijn naam veranderen, zo heeft de Arrondissementsrechtbank in Zutphen beslist. Ten onrechte wekt die naam de suggestie dat directeur Van Geenhuizen architect is en er een aantal architecten werkt.

“Een onverwacht positieve uitkomst”, zo bestempelt directeur dr. H.A. Groeneveld deze uitspraak in hoger beroep. De kantonrechter had het Architectenregister in eerste instantie niet ontvankelijk verklaard. Principieel strijdpunt is of de Wet op de architectentitel alleen op natuurlijke personen van toepassing is of ook op rechtspersonen. De volgende vraag is bij welk gehalte aan geregistreerde architecten een bureau, bv of andere rechtspersoon zich mag verkopen onder de noemer architect.

De Wet op de architectentitel spreekt alleen over natuurlijke personen. De rechter in Zutphen stelt dat het, gezien het maatschappelijk verkeer, te ver gaat om onder alle omstandigheden rechtspersonen te verbieden een naam te voeren waarin de titel van architect of soortgelijke aanduiding voorkomt. Daarmee sluit de rechtbank zich aan bij het standpunt van het Architectenregister.

Beschermen consument

Voor het criterium wanneer een bureau, bv of dergelijke zich wel met zo’n aanduiding mag tooien verwijst de arrondissementsrechtbank naar de memorie van toelichting op de wet. Daaruit blijkt dat doel van de wet onder andere het beschermen van de consument is. Die moet weten waar hij aan toe is.

Bij Van Geenhuizen is slechts een van de 22 medewerkers geregistreerd architect, de naamgever zelf is het niet. In dat geval acht de rechtbank het “buiten twijfel verheven” dat de naam “Architectenbureau Van Geenhuizen bv” het doel van consumentenbescherming frustreert. Want tegenover consumenten wekt deze naam de suggestie dat directeur Van Geenhuizen en meer andere werknemers architect zijn.

Schade van geen belang

Waarover Register-directeur Groeneveld ook zeer te spreken is, is dat de rechter geen belangenafweging heeft gemaakt. Mogelijke schade voor de bv, gezien bijvoorbeeld de goodwill van het bureau of de bekendheid van de bureaunaam, is geen punt van afweging geweest of de naam al dan niet rechtmatig is.

Het Architectenregister heeft nog twee soortgelijke rechtszaken lopen bij kantonrechters. Men wacht in spanning af of zij dezelfde redenering zullen volgen. Zo ja, dan zal het register niet aarzelen om tientallen bv’s aan te pakken, waarvan de dossiers klaarliggen.

Ook de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) is tevreden dat nu voor het eerst een rechtspersoon is aangepakt door de rechter. Adjunct-directeur J. Habets plaatst een kanttekening. Het lijkt er in dit vonnis op dat de rechtbank zegt dat er bij een architectenbureau altijd meer architecten moeten werken. Dat zou voor de BNA een stap te ver gaan. Zeker bij kleinere bureaus moet het mogelijk blijven dat de naamgever of directeur de enige architect is.

Reageer op dit artikel