nieuws

Privaat bouwtoezicht vermindert regels

bouwbreed

Bij de controle op naleving van technische bouwvoorschriften in de bouwvergunningsprocedure zouden private partijen een grotere rol moeten spelen. Hierdoor verminderen de bestuurslasten van gemeenten en kan de kwaliteit van de controles worden verhoogd.

Dit concludeert Henk Visscher van het onderzoeksinstituut OTB in Delft in het rapport ‘Bouwregelgeving in zeven West-Europese landen’. Op basis van een vergelijking tussen de bouwregelgeving en de bouwvergunningsprocedure in de zeven landen wordt aangegeven op welke manier de Nederlandse procedures verbeterd kunnen worden. Het onderzoek is een onderdeel van het project Bouwregelgeving van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW).

In Frankrijk, Belgie, Engeland en Duitsland worden veel gespecialiseerde controlebureaus ingeschakeld, terwijl in Noorwegen, Zweden en Duitsland (voor kleine bouwwerken) ook ontwerpers, constructeurs en bouwers de controle kunnen uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt dat het verantwoordelijk stellen van de opdrachtgever voor de technische controles goede perspectieven biedt voor verdere deregulering.

In dat geval wordt een bouwvergunning aangevraagd door indiening van het controleplan in plaats van een uitgebreide technische documentatie. Het gemeentelijk bouwtoezicht beperkt zich dan tot toetsing aan bestemmingsplannen en welstand.

Reageer op dit artikel