nieuws

Oplossing betonschade allang bekend Kwaaitaalvloeren jarenlang onnodig gerepareerd

bouwbreed Premium

Kwaaitaalvloeren waarvan de wapening is doorgeroest, hoeven vaak niet gerepareerd te worden. Het lijkt er nu op dat er jarenlang vloeren zonder noodzaak zijn hersteld. Ook zonder wapening zijn Kwaaitaalvloeren voldoende sterk en stijf, als ze bij beide opleggingen zijn ingeklemd. De onthulling is afkomstig van prof.ir. C.J.M. Schiebroek, emeritus hoogleraar van de TU Eindhoven.

“Dit is nog nooit gepubliceerd. Ik vind dat het tijd wordt, dat het in de openbaarheid komt”, aldus Schiebroek. Aanleiding is het artikel in Cobouw van 29 augustus, waarin sprake is van ernstige schade aan Kwaaitaalvloeren te Nieuwegein. Als deze vloeren voldoende zijn ingeklemd, hoeft er niets aan te worden gedaan. De veiligheid van de constructie is dan ruimschoots gegarandeerd.

Deze kennis is zes jaar geleden opgedaan door ingenieursbureau Schiebroek-Struik te Eindhoven (tegenwoordig Grabowsky en Poort Zuid BV). In het laboratorium van de TU Eindhoven zijn Kwaaitaalelementen nagemaakt en beproefd. Ze bleken tien maal zo sterk te zijn als op basis van de gangbare berekeningen mocht worden aangenomen.

Ook bij de bouw van bejaardenhuis Bijnkershoek te Utrecht, door Nelissen van Egteren Bouwgroep BV te Venray, zijn Kwaaitaalvloeren gebruikt. Zij vertoonden ernstige schade.

Arbitrage gewonnen

Volgens TNO-Bouw moest er gerepareerd worden. In opdracht van Nelissen van Egteren heeft ingenieursbureau Schiebroek Struik gezorgd voor een proefbelasting, waarbij de wapening van de vloer om de 20 centimeter werd doorgezaagd. Dat was in 1992. Tot verbazing van de ambtenaren van Bouw- en Woningtoezicht bezweek de vloer niet.

De proefbelasting maakte deel uit van een arbitrage over de vloer. “TNO-Bouw stelde dat de vloer kon bezwijken. Wij bewezen het tegendeel en kregen gelijk, maar TNO-Bouw heeft mondeling bedongen dat er niets over gepubliceerd mocht worden, terwille van het resultaat van de onderhandelingen”, aldus Schiebroek. “Nadien zijn er nog veel vloeren rigoureus gerepareerd of vervangen. In 50 procent van de gevallen hoeft er echter niets gedaan te worden. Bij een deel van de andere 50 procent is het voldoende om alsnog een inklemming te maken.”

Denken in balkjes

Volgens Schiebroek is het probleem, dat constructeurs in de bouw allemaal “denken in balkjes”. Als hoogleraar in de stapelbouw werkte hij zelf veel met drukbogen, zoals in gemetselde rollagen en lateien. Met behulp van drukbogen heeft Schiebroek een huis in Frankrijk laten bouwen. Het is vervaardigd van beton en metselwerk, maar geheel ongewapend. Voorwaarde voor het construeren met drukbogen is dat de spatkrachten kunnen worden opgenomen. Voor Kwaaitaalvloeren geldt dat de onderste hoekpunten bij de opleggingen niet kunnen bewegen. Is dat het geval, dan is de boogwerking ruim voldoende om een normale vloerbelasting op te vangen, ook als de wapening geheel ontbreekt. Volgens Schiebroek zou het ‘denken in drukbogen’ een maatschappelijk draagvlak moeten krijgen, omdat men dan goedkoper zou kunnen construeren.

Zie ook pagina 3: ‘Boogbewerking Kwaaitaalvloer onbekend fenomeen’

De proefbelasting van de Kwaaitaalvloer van bejaardenhuis Bijnkershoek te Utrecht. De wapening is om de 20 cm doorgezaagd, maar de vloer bezwijkt niet.

Reageer op dit artikel