nieuws

Ontwikkelingsvisie voor Stationsgebied Heerenveen

bouwbreed

Het college van B en W in Heerenveen heeft bij de gemeenteraad het voorstel ingediend voor een ontwikkelingsvisie op het stationsgebied Heerenveen.

In het structuurplan is een intensiveringszone aangegeven voor dienstverlening en detailhandel. Deze zone strekt zich uit over het gebied rond het NS station en het centrum tot aan het stadion van SC Heerenveen.

Een belangrijke aanleiding om de visie nu te maken was de wens van het Verenigd Openbaar Vervoer Noord Nederland (VEONN) in dit gebied een hoofdkantoor te bouwen. Vervolgens meldde ook het Gezamenlijk Uitvoerings Orgaan (GUO) zich met het voornemen een kantoor te ontwikkelen. Deze twee partijen vonden gezamenlijk een ontwikkelaar.

Behalve kantoren zal er ook een contingent woningen worden gebouwd, dat onderdeel uitmaakt van de eerste realiseringsfase van het stationsgebied. Het betreft hier de bouw van 80-100 gestapelde woningen. Een belangrijk motief om prioriteit te geven aan woningbouw is het feit dat beleggers niet bereid zijn op eigen risico kantoren in het stationsgebied te bouwen. De woningbouw is nodig om mogelijke investeerders over de streep te trekken.

De ontwikkelingsvisie is voorbereid door een werkgroep waarin ambtelijke vertegenwoordigers van VEONN, NS Vastgoed en de gemeente Heerenveen zitting hadden. De betrokken partijen hebben gezamenlijk het bureau voor Stadsontwerp ir. S.V. Khandekar BV opdracht gegeven voor vervaardiging van de ontwikkelingsvisie.

Inmiddels is het concept gereed en het college denkt dat dit een belangrijke rol kan spelen als leidraad bij de ontwikkeling van het stationsgebied.

Reageer op dit artikel