nieuws

Ontpoldering in Zeeland voorlopig van de baan

bouwbreed

Ontpoldering in Zeeland op korte termijn is voorlopig van de baan. Compensatie van de door de verdieping van de Westerschelde verloren gaande natuur moet elders worden gevonden. Op de lange termijn zou eventueel de Hedwigepolder in aanmerking komen voor ontpoldering.

In een advies aan minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) schrijft de Commissie Westerschelde dat de natuurcompensatie gerealiseerd moet worden in een natuurherstelplan dat in een periode van 5 jaar kan worden uitgevoerd. Daarin past niet de ontpoldering van delen van Zeeland. Pas in een lange termijnvisie zou dat aan de orde kunnen komen.

De Commissie heeft voor de korte termijn 9 projecten voorgesteld waar de natuur hersteld zou kunnen worden. Daarvoor is volgens een ruwe schatting zo’n f. 66 miljoen nodig, waarbij 244 hectare op de schop gaat. Het gaat dan om aankoop en inrichting van slikken, schorren en inlagen. Daarnaast moet de kwaliteit van kreken, inlagen en karrevelden worden verbeterd.

De Commissie adviseert om de aankoop van de benodigde gronden in beginsel door middel van vrijwillige verwerving te krijgen, waarbij de eigenaar een redelijke vergoeding dient te krijgen.

Lange termijn

Voor de langere termijn, zo vindt de Commissie onder leiding van de Commissaris der Koningin overijssel Hendrikx, moet Jorritsma het voortouw nemen voor een lange termijn visie. Daarin kan dan ook rekening worden gehouden met ontwikkelingen als zeespiegelstijging als gevolg van het broeikaseffect.

Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat de ruimte voor de Westerschelde vergroot moet worden. Die operatie kan dan tevens worden gebruikt om de natuur in het estuarium verder te versterken. In dat kader kan dan worden bekeken of het mogelijk is de zeewering van de Hedwigepolder landinwaarts te verplaatsen om zo een komberging te maken.

De Commissie kan zich voorstellen dat er een specifiek deelonderzoek wordt uitgevoerd naar die mogelijkheid.

Reageer op dit artikel