nieuws

Onenigheid over bouw woningen in Venlo-Zuid

bouwbreed Premium

Omdat Venlo voorlopig een blijvend tekort aan woningen zal hebben moet woningbouw in Venlo-Zuid onveranderd doorgaan. In de stad zijn te weinig bouwlocaties om de bouw in het zuidelijk stadsdeel – waar binnen tien jaar 1600 woningen moeten worden gebouwd – af te remmen.

De provincie Limburg en de gemeente Venlo verschillen hierover niet van mening. De provincie constateert dat er na Venlo-Zuid nog een extra tekort van duizend woningen zal bestaan.

De in Venlo-Zuid gevestigde bedrijven Nedinsco en Centurion verzetten zich tegen ‘gedwongen’ verhuizing naar Trade Port. Zij hebben de zaak voorgelegd aan de Raad van State. Volgens hun woordvoerster en advocaat mevrouw H. Zeilmakers zijn de bedrijven tevreden met hun plek en willen zij hier “tot in lengte van dagen” blijven. De bedrijven denken dat er te weinig financiele middelen zijn om het plan Centrum-Zuid volledig af te bouwen en hun situatie onzeker wordt.

Het ter plekke handhaven van de bedrijven betekent een verlies van 260 woningen op de meest aantrekkelijke plek aan de Maas.

Voorlichter Jan van Haperen van de gemeente Venlo zegt dat de visie van o.a. de woningstichting Venlo-Blerick dat Venlo zou “bouwen voor leegstand”, meer betrekking heeft op de scheve verhouding huur- en koopwoningen dan op teveel woningbouw.

Venlo wacht de uitspraak van de Raad van State niet af.”Naast de bedrijven Centurion en Nidensco wordt gewoon doorgebouwd”, zegt Van Haperen.

Reageer op dit artikel