nieuws

Onderzoek naar risico’s overstroming Markermeer

bouwbreed

De dijken langs de Eem en de Laak zijn in zeer slechte staat van onderhoud. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoekt of er gevaar bestaat dat bij een dijkdoorbraak het gebied achter het Markermeer en de Randmeren overstroomt. De resultaten van het onderzoek verschijnen volgend jaar.

Een onderzoek dat eerder dit jaar in opdracht van het waterschap Vallei en Eem werd uitgevoerd, bracht de slechte staat van onderhoud van de dijken aan het licht. De betreffende waterkeringen hebben een totale lengte van 80 kilometer.

Niet bekend

“Als het Markermeer een bron van gevaar is en als zogeheten buitenwater wordt aangemerkt, dan zullen er forse ingrepen nodig zijn om de dijken te verstevigen”, aldus een toelichting van het waterschap Vallei en Eem.

Ook als de risico’s meevallen, moeten de dijken worden versterkt. Zo moet beplanting worden verwijderd, dijkgedeelten worden opgehoogd en in watergangen en duikers moeten afsluiters worden aangebracht.

“Over het algemeen zijn de dijken te laag”, aldus de toelichting van het waterschap. Vooral Eemnes, Eembrugge, Eemdijk en Spakenburg lopen hierdoor risico. “Bebouwing en beplanting hebben de dijk plaatselijk sterk verzwakt. Op sommige plaatsen is de dijk nauwelijks meer te herkennen”, zo laat het waterschap weten.

Verder voldoen kunstwerken, zoals schotbalken niet meer aan de eisen en zijn de beschoeiingen langs de Eem in slechte staat.

Een onderzoek moet uitwijzen hoe groot het overstromingsgevaar is voor de dijken rond het Markermeer en de Randmeren.

Foto: APA

Reageer op dit artikel