nieuws

Noord-Holland wil versnelde aanleg vijfde baan Schiphol

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ondersteunen op voorhand alle maatregelen voor de versnelde aanleg van de vijfde Schiphol-baan. Dat gebeurt onder meer met een ‘lex specialis’ die meer vaart moet brengen in de lopende procedures. Mede daardoor hoopt het college dat Schiphol de vijfde baan eerder dan 2003 in gebruik kan nemen.

GS houdt vast aan de naleving van de geluidszone rond Schiphol. De gevolgen daarvan mogen het ‘voordeur’-concept van de luchthaven echter niet aantasten. Momenteel liggen in Noord-Holland 12.270 woningen in de geluidbelaste zone. Het maximaal toelaatbare aantal bedraagt 15.100.

GS dringt erop aan de verwachte onder- en overschrijdingen met elkaar uit te wisselen. Per saldo kan dan het luchtverkeer binnen de vastgestelde geluidszone worden afgewikkeld. Daarmee blijft het blokkensysteem van de KLM-groep behouden. Dit systeem bestaat uit tijdblokken waarin snel kan worden overgestapt op aansluitende vluchten.

Reageer op dit artikel