nieuws

Nog veel te weinig vrouwen kiezen voor de bouw

bouwbreed

Om aan de groeiende behoefte in personeel te voorzien moet de bouw meer vrouwen en meisjes aantrekken. “Gezien het geringe percentage (0,2) vrouwelijke bouwvakkers is het logisch dat de bouwwereld zich inspant om meer vrouwelijk personeel aan te trekken om in het tekort te voorzien.”

Dit stelt het Servicepunt Vrouwen in de Bouw uit Baarn in een bedrijfsadvies aan bouwondernemingen. De meest recente cijfers over het aantal vrouwen in de bouw dateren van 1995. Toen werkten 427 vrouwen in de sector, meestal als timmervrouw.

Het servicepunt betreurt het dat slechts weinig meisjes en vrouwen in de bouw terecht komen, terwijl er in de bouw een tekort aan personeel dreigt.

Het aantal bouwvaksters is in Nederland nihil. Slechts 6 procent van de meisjes kiest voor een technisch beroep. Bij jongens is dit 24 procent. “Vanuit het oogpunt van efficientie is het zaak om het nu nog in de bouw ontbrekende potentieel aan meisjes voor de bouw te interesseren”, aldus het bedrijfsadvies.

Volgens het servicepunt zijn er veel voordelen verbonden aan het in dienst nemen van vrouwen. Zo bekommeren vrouwen zich in het algemeen meer om de veiligheid van zichzelf en anderen. “Dit is gunstig voor de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats.”

Verder verwacht het servicepunt dat een toename van het aantal vrouwen in de bouw zal leiden tot een beter imago van de sector in het algemeen.

Reageer op dit artikel