nieuws

Nederland volgende eeuw nog voller

bouwbreed

Nederland wordt nog voller. Nu er 15,5 miljoen mensen wonen ervaren de meeste Nederlanders ons land al als vol. Het vooruitzicht is dat tot 2030 de bevolking nog verder groeit tot 17,2 miljoen mensen. Pas daarna zet een daling in.

Die voorspelling wordt gedaan in het rapport Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 1997 van het Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB) dat gisteren aan minister Ritzen is aangeboden. Nu nog wordt de bevolkingsgroei veroorzaakt doordat meer mensen worden geboren dan er sterven. Binnenkort zal echter de internationale migratie de belangrijkste groeioorzaak zijn. Nu zijn er 1,7 miljoen die tot de allochtone bevolkingsgroep worden gerekend. In 2015 zal dat aantal 2,7 miljoen zijn.

De Nederlandse bevolking behoort tot de jongsten van Europa. Daardoor is er nog een potentieel voor verdere groei door geboorten. De groei zal langer aanhouden dan in de rest van Europa, al is het tempo de laatste jaren afgenomen.

De grootste ontgroening in Nederland is achter de rug, maar de vergrijzing zal nog veel sterker doorzetten. Door vergrijzing zullen rond 2020 het aantal geboorten en sterfgevallen elkaar in evenwicht houden. Daarna overtreft het aantal sterfgevallen het aantal geboorten.

Meer huishoudens

Het aantal huishoudens groeit sneller dan de bevolking. In 1996 telde Nederland 6,6 miljoen huishoudens. De eenpersoonshuishoudens vormden met ruim twee miljoen de grootste groep. Gevolgd door de groep van bijna twee miljoen gehuwde paren met kind(eren). Tot 2020 zal het aantal huishoudens toenemen met 1,3 miljoen. Dat zijn in toenemende mate eenpersoonshuishoudens van mensen boven de 65 jaar. Het WPRB vindt het demografische pad dat ons land volgt noch uitzonderlijk noch reden voor alarm. Maar, zo klinkt waarschuwend, “bij het vormgeven van Nederland in de 21e eeuw dienst men rekening te houden met die demografische ontwikkelingen omdat bijna alle sectoren in ons land erdoor beinvloed worden.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels