nieuws

Meeste wao’ers moeten zelf een baan zoeken

bouwbreed

De instanties die gedeeltelijk arbeidsgeschikten bemiddelen, zijn nauwelijks actief in het zoeken van banen. Wao-ers zijn daarom vooral aangewezen op hun eigen initiatief om weer aan de slag te komen. Wel worden de meeste gedeeltelijk arbeidsgeschikten door de uitvoeringsinstellingen aangemeld bij bemiddelende instellingen.

Uit een onderzoek van het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) blijkt dat de bemiddelaars weinig energie steken in het zoeken van banen. Gedeeltelijk komt dit doordat werkgevers huiveriger zijn geworden om wao-ers in dienst te nemen. Weliswaar zijn er instrumenten die de werkgevers kunnen stimuleren, zoals de loonkostensubsidie. De procedure om die te krijgen is echter veel te omslachtig.

Bij het onderzoek is vooral gekeken naar de bemiddeling door arbeidsvoorziening en GAK-Arbeidsintegratie, aangezien daar door de uvi’s waaronder SFB-UOSV gebruik maken van die twee instanties.

Uit het onderzoek komt naar voren dat praktisch alle gedeeltelijk arbeidsgeschikten worden aangemeld voor bemiddeling.

De enige uitzondering is feitelijk de ‘niet-gemotiveerden’. Daar wordt door de arbeidsdeskundigen van de uvi’s overigens maar zelden van uitgegaan. In de praktijk blijkt dat daardoor mensen die nauwelijks gemotiveerd zijn toch voor bemiddeling worden aangemeld.

Voor het GAK speelt overigens ook nog een andere argument. De afdeling arbeidsintegratie van het GAK krijgt voor elke bemiddeling geld.

Bemiddeling

In het vervolgtraject blijkt dan dat een op de zeven voor bemiddeling aangemelde mensen, niet in bemiddeling wordt genomen. Daarbij gaat het om de nauwelijks gemotiveerden en mensen die een te grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

De overgebleven mensen worden voor een deel ingeschreven in het vacaturesysteem, waarna het licht verder uitgaat. Als de bemiddelaars tijd hebben wordt er voor een ander een zogenoemd toeleidingstraject ingezet. Daarbij gaat het onder meer om bij- of omscholing.

Bij GAK-AI heeft het werven van vacatures weinig prioriteit. Daar gaat men ervan uit dat de gedeeltelijk arbeidsgeschikte zelf op zoek moet naar een nieuwe baan. Ook gebrek aan tijd speelt een rol. Arbeidsdeskundigen zelf denken dat een actievere opstelling tot meer plaatsingen kan leiden.

Bij Arbeidsvoorziening wordt er iets actiever gezocht naar banen, al wordt ook hier gebrek aan tijd opgegeven als reden om het niet te doen.

Reageer op dit artikel