nieuws

Leerlingentekort verwacht in elektrotechnische bedrijfstak

bouwbreed

De elektrotechnische bedrijfstak is op zoek naar goede vakmensen. In de nabije toekomst wordt een tekort hieraan verwacht. Het fenomeen bedrijfsopleiding wordt weer uit de kast gehaald zij het niet van harte. Het kost de bedrijven namelijk veel geld.

Terwijl het algemeen vormend onderwijs tot het jaar 2000 een stijging verwacht, is een daling te verwachten van het aantal leerlingen in het elektrotechnisch beroepsonderwijs. Oorzaken zijn onder andere de vergrijzing, weinig aanwas en rendementsverlies in het secundair elektrotechnisch beroepsonderwijs mts en leerlingwezen, waar slechts 40% van de instromers de eindstreep haalt.

Volgens Luc van der Veen, hoofd Opleidingen van de Vereniging voor Elektrotechnisch Vakonderwijs (VEV) is het antwoord per regio verschillend. In de randstad zitten elektrotechnische bedrijven te springen om goede vakmensen, terwijl het aanbod van jongeren in de noordelijke provincies de vraag overtreft.

De VEV is onder meer verantwoordelijk voor het vinden van opleidings- en stageplaatsen in het leerlingstelsel en het mbo. Binnenkort heet dit: voor de beroepsbegeleidende en de beroepsopleidende leerweg, want zo worden deze vanaf 1 augustus genoemd. Dit vanwege de invoering van de nieuwe Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) die met ingang van die datum van kracht is geworden.

Van der Veen verwacht de komende jaren een verschuiving in het leerlingwezen van afgestudeerden in de sterkstroom(nu 75%) naar onder meer de telematica (nu 3%). Nauwelijks te accepteren is het aantal drop outs van 60% in het middelbaar beroepsonderwijs. Dat heeft vele oorzaken. Een belangrijke oorzaak zijn de doorstroomproblemen.

Leerlingen gedemotiveerd

Leerlingen raken gedemotiveerd, omdat ze gedurende hun schoolloopbaan, vooral bij onderbreking daarvan, veel herhalingen van leerstof tegenkomen. Het ontbreekt aan afstemming tussen de verschillende beroepsopleidingen. De WEB tracht hierin verbetering te brengen. Doordat overeenstemming is bereikt over beroepsprofielen, de kwalificaties voor de opleidingen en de einddoelen, is er een schakel gelegd tussen de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs. De wet beoogt een transparante kwalificatiestructuur, zodat leerlingen gemakkelijk kunnen doorleren, ook al maken zij een stap van voltijd- naar deeltijdstudie. Technisch gezien is de aansluiting van assistentmonteur tot en met de middenkaderfunctionaris gewaarborgd.

Dat de grote uitval van leerlingen in het leerlingwezen en de mts hiermee fors wordt teruggedraaid betwijfelt Van der Veen. Volgens hem is de mentaliteit van de jeugd eveneens een groot struikelblok. Leerlingen die van het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of mavo komen, zijn niet gewend om zelfstandig te studeren. De middelbare beroepsopleidingen vereisen een bepaalde discipline. Leerlingen in het leerlingwezen hebben evenveel lesuren als huiswerkuren en daar stranden de meeste leerlingen op. De brancheorganisaties Uneto doet er echter alles aan, om het aanbod van het toekomstige werkkapitaal veilig te stellen.

Reageer op dit artikel