nieuws

Lager opgeleiden in bouw pendelen meer

bouwbreed

Naarmate de vakopleiding hoger is, pendelen werknemers in de bouw minder. Deze opmerkelijke conclusie kan worden getrokken uit het EIB-onderzoek. Daaruit blijkt dat bouwvakkers aanzienlijk meer moeten reizen dan de rest van Nederland. Pendel in de bouw. In Flevoland blijkt de grootste pendel te zijn.

Bouwwerknemers reizen per definitie veel en ver. Bijna acht op de tien blijken de afgelopen jaren buiten hun eigen woonplaats te werken. Dat is twee keer zoveel als de totale Nederlandse beroepsbevolking.

Gemiddeld reizen bouwvakkers dagelijks 35 kilometer (enkele reis) tegen 13 kilometer door de gehele beroepsbevolking. Duidelijk blijkt dat de bouw vroeg begint en buiten de files blijft. Over de 35 kilometer doen de bouwwerknemers 33 minuten, terwijl over 13 kilometer 22 minuten wordt gedaan.

Opvallend is dat lager opgeleiden meer pendelen dan hoger opgeleiden. Ruim 70 procent van de werknemers met alleen lager onderwijs en lbo-bouwrichting pendelt. Van degenen met lbo-overig/mavo reist 23 procent, terwijl de middelbaar technisch en hoger onderwijs genoten hebbenden voor 5 procent pendelen.

Nieuwbouw

Het EIB signaleert verder een aanzienlijke pendel in de nieuwbouw. Onderhoud- en renovatiewerkers pendelen opmerkelijk minder. Het rapport geeft niet aan of hier wellicht een relatie ligt met het opleidingsniveau.

Er blijkt verder een groot regionaal verschil te zijn. De Randstad oefent uiteraard een grote zuigkracht uit. Zo woont bijna tweederde van de bouwwerknemers die in de regio Amsterdam werken elders. Ruim een kwart van de inkomende pendelaars komt uit het noorden van Noord-Holland.

Ook in de regio Den Haag/Delft komt 60 procent van de werkers van elders. Deze regio trekt veel bouwvakkers uit het Rijnmond-gebied. In Rijnmond zelf werken dan weer veel Brabanders.

Portemonnee

In Flevoland vindt de grootste pendel plaats. Zo’n 90 procent van de bouwvakkers komt van elders, voornamelijk uit het oosten. Zeven op de tien werknemers die in Flevoland wonen trekken weer de polder uit om te werken, vooral naar het westen.

Voor de portemonnee van de werknemer is pendelen niet ongunstig. Relatief hebben zij een sterkere arbeidsmarktpositie en krijgen zij meer in hun loonzakje.

Reageer op dit artikel