nieuws

Kenniscentrum Verkeer en Vervoer volgend jaar van start

bouwbreed

In januari volgend jaar gaat het Kenniscentrum Verkeer en Vervoer functioneren. Het centrum zal duidelijkheid verschaffen over welke kennis op het gebied van verkeer en vervoer op welke plaats aanwezig is.

Dit maakte mevrouw mr. T.J. van Beek gisteren in Den Haag bekend op het symposium ‘Verplaatsen’ over systeemvernieuwing in verkeer en vervoer. Van Beek is plaatsvervangend secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat. Op het ministerie wordt nu nog druk gewerkt aan het opzetten van het kenniscentrum.

Op het symposium werden de resultaten gepresenteerd van het interdepartementaal onderzoeksprogramma Duurzame Technologische Ontwikkeling (DTO). Dit programma begon in 1992 en wordt dit jaar afgerond. Er is wel kennis over verkeer en vervoer, maar die is versnipperd. Met het opzetten van het kenniscentrum kan de aanwezige kennis beter worden ingezet. Bovendien kan worden gezorgd voor doordachter onderzoek.

In de transporttechnologie zijn voor de langere termijn onorthodoxe en innovatieve oplossingen nodig. DTO heeft in de afgelopen vijf jaar daartoe onderzoek naar ‘Verplaatsing’ gedaan. De resultaten wijzen de weg naar duurzame oplossingen waarvan de haalbaarheid bewezen is. Een voorbeeld daarvan is een netwerk van ondergrondse buisleidingen voor goederentransport binnen de stadsregio. Zo een systeem is te ontwikkelen door toepassen van elementen die, op kleinere schaal, al vaker zijn toegepast.

Reageer op dit artikel