nieuws

‘Houding werkgevers bij cao-overleg is stug’

bouwbreed

“Werkgevers hebben hun mond vol over het poldermodel als overlegmogelijkheid, maar die in de bouw bouwen allemaal hun eigen dijkje.” Zo typeert bondsbestuurder Dick van Haaster van de bouwbond FNV de stugge houding van bouwwerkgevers bij de poging een nieuwe cao voor kaderpersoneel samen te stellen.

“Alle arbeidsvoorwaarden worden afhankelijk gemaakt van een akkoord op het voorstel van werkgevers de huidige vutregeling te veranderen in een voor vroegpensioen. Maar dat voorstel is onevenwichtig en onnodig duur”, aldus Van Haaster. Hij zegt dan ook geen moeite te hebben uta-personeel uit te leggen waarom het overleg over een nieuwe cao is afgebroken. “Integendeel. Er wordt door hen veel gepraat over vervroegd uittreden en prepensioen, zelfs jonge mensen zijn ermee bezig. Daarom valt niet te begrijpen waarom werkgevers juist mensen tot hun 42ste jaar willen uitsluiten van het opbouwen van pensioenrechten”, aldus Van Haaster.

Want dat doen ze. Pas vanaf het 42ste jaar kunnen werknemers hun eigen prepensioen opbouwen. De eerstkomende vijftien jaar zal daarvoor 13% aan premie nodig zijn, daarna 7,6%. Jonge mensen tot 42 jaar betalen 5,4%, niet voor hun eigen rechtenopbouw, maar alleen om het mogelijk te maken dat hun oudere collega’s op 62-jarige leeftijd kunnen uittreden met 70% van het eindloon.

Geen jonge mensen

Van Haaster vindt die regeling dus onevenwichtig en onnodig duur. Onevenwichtig vanwege de ongelijke premies voor jongeren en ouderen. De premieverschillen zijn niet nodig, vindt hij.

Bovendien sluit je jonge mensen uit om tot hun 42ste jaar hun eigen pensioen op te bouwen. “Stel dat je 27 jaar bent en vanaf je 18de werk je in de bouw. Dan heb je in het voorstel van werkgevers bijna tien jaar vut-premie betaald, maar krijg je daar zelf niks van te zien. Erger nog, je moet nog vijftien jaar betalen, dus tot aan je 42ste jaar, en dan nog heb je voor jezelf geen cent pensioen opgebouwd. Zo laat je jongeren vallen. En dat terwijl werkgevers die jongeren de bedrijfstak in willen lokken. Dat doe je beter met stroop dan met azijn.”

Pensioenbreuk

Met de mobiliteit in de bedrijfstak betekent het werkgeversvoorstel ook het weer creeren van een pensioenbreuk. “Stel: je werkt eerst twintig jaar in de bouw om daarna over te stappen naar de metaalbranche. Omdat je die eerste twintig jaar geen premie hebt betaald, kom je op latere leeftijd voor je prepensioen rechten tekort. En andersom: als je eerst twintig jaar in de metaal werkt (en rechten opbouwt) en daarna de overstap naar de bouw doet, dan kom je aan meer dan 70% pensioen aan het eind van de rit. Onevenwichtig dus.”

De werkgeversregeling is ook duur, vindt Van Haaster. “Ze staan erop dat de prepensioenregeling per bedrijf wordt geregeld. Dat is veel duurder dan collectief. Dat is al het geval bij het beleggen van de premie-inkomsten. Wij hebben uitgerekend dat dat op termijn zelfs f. 100 miljoen scheelt.”

Op termijn

Het werknemersvoorstel heeft beide bezwaren niet. Met in totaal een premie van 2% (werkgevers en alle werknemers betalen elk de helft) is tweederde van de huidige vut-rechten om te zetten in prepensioen. Als je de huidige vut-regeling laat doorlopen kan de overige eenderde worden betaald. Hoe langer met dit systeem wordt gewerkt, hoe meer prepensioen in plaats van vut wordt opgebouwd. “We doen dat met 2% omdat we geen al te grote premieschommelingen willen. Op termijn kan zo iedereen verzekerd van een prepensioen genieten.”

Het voorstel van de bonden is doorgerekend door Consultas, hetzelfde bureau dat door werkgevers in de hand is genomen, en het blijkt te kloppen. Het is een heel wat vriendelijker systeem voor de werknemers “met als grote voordelen dat de solidariteit wordt gehandhaafd en pensioenbreuken worden voorkomen. Bovendien hoeft de uittredingsleeftijd dan niet van 61,5 naar 62 jaar. Waarom werkgevers dan toch stug volhouden dat eerst hun voorstel moet worden aangenomen voor er over andere arbeidsvoorwaarden kan worden gepraat begrijpen we niet goed.”

Reageer op dit artikel