nieuws

Handelen met Tsjechie is verre van eenvoudig

bouwbreed

“Tsjechie geldt als een land met vele mogelijkheden, al verloopt het zakendoen er momenteel wat moeilijk. En niet iedereen lijkt te weten hoe dat zakendoen daar gaat. Van de landen in Midden-Europa geniet Tsjechie de meeste belangstelling. Temeer omdat gegadigden ook ter plaatse veel interesse voor samenwerking ontmoeten. In Polen blijkt dat veel minder terwijl Slowakije nog helemaal in ontwikkeling is. De echte pioniers gaan naar landen als Roemenie en Bulgarije. Daar is ook een markt maar je moet dan wel een ondernemer met durf en doorzettingsvermogen zijn.”

“Sinds 1995 ontwikkelt de Tsjechische bouwsector zich goed”, weet directeur L. van Weerden van het Groningse bureau Top Trade Matching. “Het gaat dan vooral om woningnieuwbouw en kantorenbouw. De import van bouwmaterialen blijft om die reden op peil. De behoefte aan investeringen zal niet verminderen. Vliegvelden worden geherstructureerd, rond Praag liggen groene woonwijken waar veel verbouwing nodig is. Ook in de infrastructuur is er veel te doen. De bouwsector zelf biedt eveneens mogelijkheden nu om en nabij 90 procent van de bedrijven is geprivatiseerd. Het zijn vooral Duitsers, Fransen en Oostenrijkers die in de Tsjechische bouw investeren.”

Lastig

“Nederland lijkt aan die ontwikkeling nauwelijks deel te nemen”, constateert Van Weerden. “Het succes van de Duitse en Franse bedrijven komt vooral omdat ze mensen ter plaatse hebben die weten hoe wet en regel werken. Dat duurt lang maar het oogst wel succes. Weet je niets van de regelgeving en van de wijzigingen daarin, van subsidies en van de wijze waarop de de overheid moet benaderen dan komt een zaak niet of nauwelijks van de grond. Ook als je wel goed bent voorbereidt is het nog lastig. De beste oplossing is een Nederlander die Tsjechisch spreekt en daar woont. Ook dan zal er veel zijn dat niet lukt.”

Scheef

“Wet en regel veranderen snel in Tsjechie”, stelt Van Weerden. “Als je daar ter plaatse niet snel genoeg op kunt reageren blokkeer je zakelijke kansen. Arbeidskosten zijn nog steeds laag. Echter, de productiviteit is ook minder. Dat moet je in je afweging meenemen. De economie zit in een dip en er wordt minder uitgegeven. Vooraf moet je onderzoeken of dat in jou bedrijfstak ook zo is. Een dakbedekker vertelde dat hij in het afgelopen halve jaar nog geen order had kunnen noteren. In Polen verloopt de gang van zaken naar verluidt toch wat corrupter. Dat is iets wat sommige bedrijven vaststellen in het contact met bepaalde mensen. Het is niet iets wat voor het algemeen opgaat. Daarbij, mensen praten elkaar vaak na. In grote lijnen klopt het wel, maar de details zijn soms net iets anders.”

“Tsjechie werkt met agentenovereenkomsten”, legt Van Weerden uit. “Het is niet onverstandig vooraf goed de details daarvan te onderzoeken. Over het geheel genomen gebeurt dat ook wel want het vroegere Oostblok heeft toch de naam dat dingen er wel eens behoorlijk scheef kunnen lopen. Het ligt in de bedoeling dat we daar in de komende tijd ook zelf wat meer onderzoek naar zullen doen. Betalingen gebeuren veelal vooraf door middel van een kredietbrief. Ook contante betalingen komen veel voor. Niet elke afnemer stelt dat op prijs maar als ze echt iets willen voldoen ze aan de voorwaarde. In het verlengde daarvan komen er vragen over maatregelen van de NCM en over de betrouwbaarheid daarvan. Nu komen er over Tsjechie tot nog toe maar weinig klachten.”

“Bedrijven letten tegenwoordig beter op contracten”, zegt Van Weerden. “De onwetendheid rond betalingen is beduidend minder, temeer omdat ook de banken daar meer aandacht aan geven. Maar hoe exotischer het land hoe minder ook bankaccountants er over kunnen vertellen. In zulke gevallen wordt een bedrijf vaak door schade en schande wijs. Het is ook onze plicht bedrijven te wijzen op bijvoorbeeld de kredietwaardigheid van afnemers. Sommige bedrijven vragen ons dat te onderzoeken maar daar hebben we de mogelijkheden niet voor. Hooguit schatten met een ruime marge. We zijn geen financiele specialisten en ook geen juristen. Rechtskundige structuren en contracten kunnen we niet analyseren. We kunnen het uitbesteden aan deskundigen ter plaatse.”

Doorverwijzen

“Een andere mogelijkheid biedt samenwerking met bijvoorbeeld een advocatenkantoor in het desbetreffende land”, meent Van Weerden. “Dat klinkt eenvoudig maar is het zeker niet. Je moet terdege weten wat de medewerkers kunnen en of het kantoor goed bekend staat. Dat moet je ter plaatse weer uitzoeken en navraag doen bij ondernemers die eerder dat bureau inschakelden. Je moet ook weten of het kantoor een bepaald specialisme heeft want je kunt iemand niet zomaar doorverwijzen. Dergelijke vragen kregen we nog niet maar het zou wel een aanvulling kunnen zijn op de verkoopondersteuning. Inmiddels hebben we een vast aanspreekpunt in Berlijn bij een marketingbureau. Dat geeft informatie over producten die in de bondsrepubliek moeten worden verkocht. De resultaten daarvan stellen alleszins tevreden zodat het niet ondenkbaar is dat we met dat bureau in de toekomst meer ondernemen. Bijvoorbeeld het zoeken van een betrouwbaar advocatenkantoor.”

Top Trade Matching houdt op 23 september in Eelde een handelsbijeenkomst. Gekoppeld daaraan vindt een matching plaats. MKB Nederland en het Small Business Centre Groningen stellen in dat kader een subsidie beschikbaar aan bedrijven met maximaal 50 werknemers.

Nadere inlichtingen verstrekt projectmanager Tsjechie K. Visman via tel. 050-5775750.

Reageer op dit artikel