nieuws

Gunning Botlekspoortunnel vertraagd door arbitragezaak

bouwbreed Premium

Bij de inschrijving voor de tweede ronde van de aanbesteding van de Botlekspoortunnel eind vorig jaar dacht opdrachtgever NS Railinfrabeheer het werk in april dit jaar te kunnen gunnen. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd. NS wacht volgens ingewijden op de uitslag van een arbitragezaak van een aannemer die meent ten onrechte niet voor het doen van een prijsaanbieding geselecteerd te zijn.

De Botlekspoortunnel is aanbesteed volgens een design and constructcontract, waarbij de verantwoordelijkheid voor zowel het ontwerp als de uitvoering volledig een zaak van de aannemer is. De aanbestedingsprocedure die is gevolgd voldoet aan de Europese Aanbesteding Richtlijn voor Nutssectoren (EG 93/38) welke geldt voor werk dat NS Railinfrabeheer wil laten uitvoeren. De aannemer met de meest aantrekkelijke aanbieding in de ogen van de opdrachtgever krijgt het werk.

Niet bekend

Dat gunning is uitgebleven wordt door NS Railinfrabeheer toegeschreven aan de zorgvuldigheid die bij de beoordeling van de aanbiedingen aan de dag wordt gelegd. De meest waarschijnlijke reden is echter dat wordt gewacht op de uitslag van een arbitragezaak die door een aannemer is aangespannen. Deze aannemer vindt dat hij ten onrechte niet als zesde opgenomen is bij de combinaties die een prijs voor het werk mochten afgeven en bovendien geacht worden het werk tot een goed eind te kunnen brengen.

De uitslag van de arbitrage volgt voor zover nu bekend eind september. Naar verwachting wordt daarna bekend gemaakt aan wie het werk wordt gegund. Volgens de ingewijden is dat BTC. NS Railinfrabeheer zegt in een reactie geen informatie over de Botlekspoortunnel te verstrekken totdat alle onderhandelingen zijn afgerond.

Reageer op dit artikel