nieuws

GS Limburg ‘helder over uitvoering

bouwbreed

Maaswerken’ Het standpunt van het provinciebestuur vast te houden aan de gemaakte afspraken over de uitvoering van de Maaswerken is “niet mis te verstaan”. Dit schrijft het college van Gedeputeerde Staten fijntjes op opmerkingen van het CDA, dat de reactie van het provinciebestuur op de voornemens van minister Jorritsma als “te mager” bestempelde. GS wijst deze opmerking dan ook met klem van de hand.

De CDA-fractie wil dat het college op zo kort mogelijke termijn de regering en Tweede Kamer een niet mis te verstane schriftelijke reactie geeft waarin het duidelijk geen genoegen zegt te nemen met vertraging van de Maaswerken.

Het college vindt dat echter niet nodig. Volgens GS is het Limburgs standpunt uitdrukkelijk vast te houden aan de handhaving van het Deltaplan, duidelijk en helder vastgelegd.” Dit standpunt is niet mis te verstaan”, aldus GS.

Reageer op dit artikel