nieuws

Gezocht: Sinterklaas voor f. 50 miljard

bouwbreed

Het verlanglijstje voor nieuwe infrastructuur en vervoer groeit nog steeds gestaag. Wilden de Haagse ambtenaren vorig jaar f. 35 miljard extra, nu wordt een Sinterklaas gezocht die f. 50 miljard op tafel kan leggen. Gelukkig hoeft het niet in een keer. Tot 2010 mag ook.

De vraag naar nieuwe investeringen in infrastructuur zijn al langer niet van de lucht. En naar het zich laat aanzien kan het bedrag dat daarmee is gemoeid nog fors oplopen. In het verlanglijstje dat nu op tafel ligt, zitten nog niet eens de tweede luchthaven en de tweede Maasvlakte, toch ook goed voor enkele tientallen miljarden. Voeg daarbij zowel de maatschappelijke als politieke druk om infrastructuur beter in te passen, en de benodigde investeringen nemen alleen nog maar verder toe.

Wat er nu wel staat, is een aantal omvangrijke projecten. Zo staat een grote zeesluis bij IJmuiden op de lat voor f. 1 miljard. Voor verdere verbetering van het hoofdwegennet om de files terug te dringen is f. 7 miljard nodig. Het openbaar vervoer in stedelijke gebieden kost f. 10 miljard extra, terwijl de spoorwegen f. 4,3 miljard nodig hebben voor verbeteringen van het personenvervoer en f. 5,9 miljard voor de noordtak van de Betuweroute.

Wie zal dat betalen zoete lieve Gerritje, luidt een bekend kinderversje. Want dat het hele bedrag uit rijksmiddelen op tafel komt, lijkt uitgesloten. Private financiering, een idee dat AVBB-voorzitter Brinkman onlangs nog opperde maar dan gekoppeld aan de exploitatie, is tot op heden ook geen daverend succes. Dat heeft alles te maken met de lange doorlooptijd van projecten, waardoor deze nauwelijks meer rendabel te krijgen zijn. Alleen de financiering van de staart van een project kan nog aantrekkelijk zijn, maar dan praat je over relatief marginale bedragen.

Robbertje vechten

Kortom, het zal nog een leuk robbertje vechten worden in het kabinet. Minister van Financien Gerrit Zalm kennende zal hij in ieder geval willen dat het niet ten koste gaat van zijn streven het financieringstekort ook komend jaar verder terug te dringen. Minister Wijers zal uit naam van de economische vooruitgang wel de nodige centen willen zien, evenals minister Jorritsma die zich ingehuurd weet om de 200-jarige Rijkswaterstaat volop aan het werk te houden. De enige die wellicht haar wenkbrauwen zal fronsen is minister De Boer van milieu. Nu al weet zij zich geslagen in haar streven de CO2-uitstoot terug te dringen.

Voeg daaraan toe dat in een verkiezingsjaar, 1998, kabinetten de natuurlijke neiging hebben om ook leuke dingen voor de mensen te doen als belastingverlichting. Het verenigen van het onverenigbare is echter een gave die politici in hoge mate hebben. ‘Alles sal reg kom’, zei Paul Kruger al. Tegen Prinsjesdag weten we meer.

Reageer op dit artikel