nieuws

Geluidsisolatie van Amsterdamse spoorbruggen in ’99 gereed

bouwbreed Premium

De geluidsisolatie van de spoorbruggen over het Lozingskanaal en de Nieuwe Vaart te Amsterdam zal pas tegen het eind van 1999 gereed zijn. Het wordt een zelfdragende constructie op stalen schroefpalen.

De omkasting van de spoorbruggen moet een eind maken aan de ernstige geluidshinder voor omwonenden. Bovendien maakt de geluidsreductie het mogelijk om nieuwe woningen te bouwen op een terrein van Van Gend en Loos, in bezit van NS Vastgoed.

De kosten van de omkasting zullen voor een deel door het ministerie van VROM worden gedragen (ongeveer f. 1,5 miljoen). De Nederlandse Spoorwegen, NS Vastgoed en de gemeente Amsterdam nemen elk ook een deel van de totale investering van circa f. 3,5 miljoen voor hun rekening.

Volgens projectleider ing. R.C. Muchall van het adviesbureau Omegam wordt het voorontwerp in september aan de betrokken partijen voorgelegd. Als alles volgens verwachting loopt, wordt de geluidsisolerende constructie eind 1999 opgeleverd, na een bouwtijd van ongeveer negen maanden.

Laswerk

Bijzonder aan de omkasting is, dat zij onder en om de brug heen wordt gebouwd, zonder verstoring van de loop van de treinen. Het werk kan gewoon overdag worden uitgevoerd, zodat de bewoners niet ook nog ’s nachts overlast van de werkzaamheden zullen hebben. De bestaande bruggen zijn gefundeerd tussen de eerste en tweede zandlaag. Rekenkundig zijn ze nu al te zwaar belast.

“Dit soort bruggen is krap berekend”, aldus Muchall. “De geluidsisolerende kast gaat ongeveer 200 ton wegen. Daarom wordt hij gefundeerd op stalen schroefpalen met een diameter van 46 centimeter. De bestaande fundering mag niet worden verstoord.”

Als voorlopige maatregel wordt nu al een ballastbed op de spoordijk aangebracht en worden de naden en losliggende delen van de wissel op de brug vernieuwd en gelast. Daardoor wordt het hinderlijke geluid van de wissel weggenomen, maar voor de bewoners is dat niet meer dan een doekje voor het bloeden. Zij hebben hun hoop gevestigd op 1999.

Niet bekend

Volgens Muchall is het vooralsnog te vroeg om aan de vormgeving te denken. “In 1992 is dit proces begonnen. Twee jaar later is de eerste oplossing voorgesteld. Nog eens drieenhalf jaar later is de besluitvorming rond. We zijn nu in de voorontwerpfase. De details, onder andere de vormgeving, komen pas in de volgende fase aan de orde”, aldus Muchall.

Reageer op dit artikel