nieuws

Gelderland trekt miljoenen uit voor goederenvervoer

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen een miljoenenbudget opstellen om het transport over weg, water en spoor in de provincie te verbeteren en te stimuleren. GS wil met de voorgenomen 28 projecten voorkomen dat Gelderland dichtslibt en daar economische schade van ondervindt.

Midden-Gelderland staat bekend als de populairste regio in Europa op het gebied van transport, vervoer en logistiek. De bedrijvigheid in de provincie groeit, maar tegelijkertijd ontstaan steeds langere files op de snelwegen. GS wil laten onderzoeken hoeveel lading per vrachtauto ook over water of spoor kan worden vervoerd. Om meer transport via de rivieren of de rails mogelijk te maken, moeten er meer laad- en loswallen komen in Gelderland.

Ook zijn containerterminals nodig bij Tiel en tussen Zutphen en Deventer.

Er komt al een multimodaal transportcentrum bij Valburg. De provincie wil ook een informatiepunt voor het goederenvervoer inrichten, waar overheden en bedrijfsleven gezamenlijk hun kennis ter beschikking stellen. Provinciale Staten beslissen in november over het actieplan goederenvervoer.

Reageer op dit artikel