nieuws

Geen schorsing van dwangsom voor asfaltbedrijf

bouwbreed

Het provinciebestuur van Flevoland mag asfaltbedrijf De IJsselmeerpolders een dwangsom van f. 500 laten betalen voor ieder dag dat geen wanden van de zandopslag zijn aangebracht en een vloeistofdichte vloer ontbreekt.

Rechter bij de Raad van State, mevrouw mr. J. Leijten heeft dinsdag een verzoek van De IJsselmeerpolders afgewezen om de dwangsom op te schorten. Het asfaltbedrijf vroeg opschorting van de dwangsom omdat het bedrijf eerst zekerheid wil of na 1 januari volgend jaar nog puin en asfalt gebroken kan worden. Op die dag verloopt de milieuvergunning voor het breken van puin en asfalt. De vergunning voor de asfaltmenginstallatie blijft tot het jaar 2005 van kracht. Met de voorzieningen, die bodemverontreiniging moeten voorkomen, is een investering van vier ton gemoeid. De IJsselmeerpolders vindt deze investering slechts verantwoord als ook na 1 januari puin en asfalt gebroken mag worden. Dit oude asfalt wordt gebruikt bij het maken van nieuw asfalt. Als De IJsselmeerpolders de geeiste voorzieningen niet aanbrengt, kan de dwangsom oplopen tot maximaal f. 60.000. De provincie vindt dat de milieuvoorzieningen ook los van het breken van het puin noodzakelijk zijn.

Reageer op dit artikel