nieuws

Fusiegolf in bouw zet door

bouwbreed Premium

Het speelveld in de bouw wordt de komende jaren beheerst door een aantal grote bedrijven en nog wat gespecialiseerde aannemers. De gemiddelde kleine aannemer krijgt het moeilijk.

Het Centraal Planbureau (CPB) voorziet deze ontwikkeling voor de komende jaren. “Dat hoeft niet alleen kommer en kwel te betekenen. Het fuseren van middelgrote ondernemingen biedt ook mogelijkheden om meer over de grens te gaan werken. Door fusie krijgen die meer kansen”, zegt Mark Stoffers, hoofd bouw van het CPB.

De werkgelegenheid neemt toe met 5%. In de periode 1995-1998 groeit het aantal werknemers in de bouw met 19.000. Dat zijn 11.000 mensen in loondienst en 8000 zelfstandigen. Daarbij kan worden opgemerkt dat de grootste groei in 1996 en 1997 plaatsvindt. Daarna vlakt de groei af.

De productie in de bouw zal dit jaar en volgend jaar verder toenemen. Dit is vooral te danken aan de grond-, weg- en waterbouw en de utiliteitsbouw. De woningbouw zal in 1997 licht dalen om in 1998 te stabiliseren op een niveau van 95.000 vergunningen. Daarvan wordt het gros gerealiseerd in de koopsector (80%).

Groei in gww en utiliteit

In de periode 1995-1998 groeit de gww-sector met gemiddeld 4% per jaar. Daarmee draagt deze sector voor een kwart bij aan de groei van de totale bouwproductie of 0,6% per jaar. In de periode 1998-2002 zal deze bijdrage teruglopen naar 0,4-0,5% per jaar. De grote projecten zoals de aanleg van de Betuwelijn en de HSL-zuid zijn de belangrijkste groeifactoren.

De u-bouw is de andere belangrijke stijger. Deze sector krabbelt langzaam op uit het dal van begin jaren negentig. Deze inhaalslag in combinatie met de gestegen vraag naar kwaliteit zorgt voor een groei in de private markt. De hogere eisen die aan kwaliteit worden gesteld zijn de belangrijkste reden voor de bestaande leegstand. Het CPB verwacht daarom dat bestaande kantoren uit de markt worden genomen door sloop of herbestemming.

Reageer op dit artikel