nieuws

Europees pakket duurzaam bouwen nog toekomstmuziek

bouwbreed

Een dubo-pakket voor heel Europa is verre toekomstmuziek. Maar duurzaam bouwen en hergebruik van bouwmaterialen wordt door alle Europese landen belangrijk gevonden. Ook moet in de toekomst meer gebruik worden gemaakt van producten die hergebruikt kunnen worden.

De staatssecretaris van VROM Dick Tommel was de afgelopen dagen gastheer voor ministers en andere bewindslieden uit 23 verschillende Europese landen. Een dubo-pakket voor heel Europa is voorlopig nog toekomstmuziek. Pas op de volgende conferentie in 1999 worden er misschien spijkers met koppen geslagen. Afgesproken is in ieder geval dat de bouwministers elke twee jaar zullen filosoferen over duurzaam bouwen.

Gisteren is het slotcommunique van de tweedaagse conferentie opgesteld. Echt verrassende conclusies zijn er niet te vinden, maar dat was ook niet te verwachten. Duidelijk is dat duurzaam bouwen iets is dat per land geregeld moet worden. Vooral energie en bouwmaterialen worden belangrijk geacht voor duurzame bouwprojecten. Maar ontwikkelingen kunnen niet los gezien worden van de omgeving en architectuur. Ook moet gestreefd worden naar bouwproducten die hergebruikt kunnen worden.

Verder zijn de ministers het allemaal eens over het belang van eco-labeling en internationale afspraken over hergebruik van bouwmaterialen. Hoe een en ander vorm moet krijgen is iets voor de volgende conferentie.

Fietsroutes

De bouwministers bezochten gisteren de wijken Kattenbroek en Nieuwland in Amersfoort. In Nieuwland worden 5000 huizen op een duurzame manier gebouwd.

“Het is belangrijk dat de mensen die in dat soort huizen wonen ook overtuigd zijn van het nut. Wij politici kunnen het allemaal wel bedenken, maar er moet ook geleefd worden”, vindt de Deense bouwminister Ole Lovig Simonsen. Zijn opmerking is ook terug te vinden in de slotverklaring.

In Denemarken wordt al veel gedaan op het gebied van duurzaam bouwen, maar anders dan in Nederland. Hij heeft de afgelopen dagen weer wat opgestoken. Vooral het park dat dwars door de wijk Nieuwland loopt vindt hij aardig. Ook de fietsroutes houdt hij in gedachten. Hij denkt echter dat een centrum met voorzieningen toch weer veel verkeer op gang zal brengen en dat mensen graag per wijk winkels willen hebben. En in Denemarken zouden de huizen niet zo dicht op elkaar worden gebouwd.

“Very impressive”, was de reactie van de Engelse minister Nick Raynsford. Naar zijn smaak ligt de nadruk wel erg op de architectuur in Amersfoort. Ook de felle kleuren spreken hem niet aan. Sinds de komst van Labour is er eindelijk ruimte en aandacht voor het milieu in Engeland. Hij is dan ook van plan veel te gaan doen aan duurzaam bouwen, maar denkt vooral aan het opzetten van wijken in combinatie met hoogwaardige openbaar vervoersystemen. Ook meer rekening houden met de stand van de zon bij het ontwerpen van wijken vindt hij belangrijk.

Reageer op dit artikel