nieuws

Emmen krijgt waterrijk woonpark op de Hondsrug

bouwbreed Premium

Even ten zuiden van Emmen wordt de Grote Rietplas aangelegd. Het waterrecreatiegebied omvat 140 ha en vele kleine waterpassages die toegang bieden tot de geplande 400 vakantiebungalows en 800 woningen voor permanente bewoning. Begin 2000 moeten de eerste woningen worden opgeleverd.

Het plan voor een groot en gevarieerd recreatief gebied bij Emmen bestaat al heel lang. Al in de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening werden suggesties gedaan voor een aantal van dit soort gebieden. Een daarvan was bij Emmen gepland. De recreatiewijk zou een slordige 1000 ha groot moeten worden met een meer van 400 ha en was gepland tussen de buitendorpen Emmercompascuum en Weerdinge, ten noordoosten van Emmen.

Het plan verdween echter in de la totdat het in 1984 werd opgepakt door directeur Stadsontwikkeling ir. Wim Joost Licht i.s.m. medewerkers van het Recreatieschap Drenthe. De plannen werden herzien. De totale omvang moest worden teruggebracht tot 400 ha. Een meer van 140 ha in dat gebied zou groot genoeg zijn. Daarbij kwam dat het project ten zuiden van Emmen beter tot zijn recht zou komen. Bovendien zou het vrijkomende zand, bedoeld voor de ombouw van Rijksweg N37 tot Autosnelweg A 7, daar gemakkelijker worden afgevoerd.

Een structuurplan voor het beoogde gebied kreeg de goedkeuring van de gemeenteraad. Het agrarische platteland moest veranderen in een glooiend landschap waarin moderne woningen, plankzeilers en rustzoekers hun plaats zouden krijgen.

Bureau Haskoning deed een geohydrologisch onderzoek betreffende de waterhuishouding in het gebied dat men voor ogen had. Want dat lag – en ligt – 16 tot 17 meter boven NAP! Bureau De Vries en Partners uit Apeldoorn deed onderzoek naar de economische haalbaarheid. Beide bureaus kwamen snel tot een eensluidend positief oordeel.

Kleine Rietplas

In 1986 werden de haalbaarheidsonderzoeken afgerond. De gemeente ging op zoek naar subsidies en kreeg toezeggingen voor bijdrages van het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling en van het Integraal Structuur Plan Noorden des Lands. Twee jaar later werd besloten eerst de Kleine Rietplas aan te leggen, een werk dat in enkele maanden werd uitgevoerd en waarvoor 350.000 kubieke meter grond werd verzet. Een groot deel van die grond werd voor allerlei werk in de gemeente zelf gebruikt, van het resterende deel werd een heuvel geformeerd die zich vanaf het begin in grote belangstelling mocht verheugen.

Cultuurtechnisch bedrijf Mourik uit Groot-Ammers was aanvankelijk actief als adviseur, maar gaf naderhand de aanzet tot de oprichting van Rietplas Bouw BV waarin Mourik, Volker Stevin met KWS Noord en Kondor Wessels met Ufkes uit Apeldoorn participeerden. Gezamenlijk waren zij voornemens de commerciele opzet te financieren en uit te voeren en zochten daartoe contact met andere partijen.

De gemeente ging in zee met Rob Jakob uit Blaricum en kocht op grond van zijn toezeggingen alle benodigde gronden. De financiele basis van meneer Jakob bleek echter niet zo solide te zijn. Alle partijen werden een illusie armer en miljoenen guldens lichter.

Voorzieningen

De gehele ontwikkeling is inmiddels in handen gekomen van de Volker Wessels Stevin Groep die nu vaart zet achter de realisering van het ambitieuze project. Het omvat nu dus 140 ha water in de vorm van een groot meer en vele kleine waterpassages die toegang geven tot de geprojecteerde 400 vakantiebungalows en 800 woningen voor permanente bewoning, voor een groot deel aan water gelegen. Daarnaast worden allerlei voorzieningen aangelegd waaronder een kanobaan, een groot (zand)strand en een manege, een watersportcentrum en haventjes voor zeilers, golf- en tennisbanen, een overdekt zwembad en wandel-, fiets- en ruiterpaden.

Een naturistische camping is inmiddels in gebruik genomen. Inmiddels zijn ook de definitieve plannen voor de ombouw van de N 37 en N 34 vastgesteld, hetgeen betekent dat voor de circa miljoen kubieke meter zand een koper is gevonden: Rijkswaterstaat.

Modelwoningen

De eerste model-recreatiewoningen zijn klaar en een bouwvergunning voor een centrale voorziening met winkels, fietsenverhuur enz. is ingediend. Het is een afzonderlijk project waarmee een bedrag is gemoeid van ongeveer f. 25 miljoen. Het totale project vergt overigens een investering van f. 350 miljoen, exclusief kosten voor woningen en andere voorzieningen.

Recreanten en vaste bewoners zullen in Parc Sandur alles vinden wat de tegenwoordige, moderne mens begeert als hij gaat wonen aan een groot meer op de Hondsrug. Daar is RecreatieParc Sandur waarin de 400 recreatieve bungalows zijn ondergebracht. Camping Playa Sandur krijgt een capaciteit van 400 plaatsen en WoonParc Sandur tenslotte is de ‘landelijke’ wijk met 800 woningen bestemd voor permanent verblijf.#

Het stedenbouwkundig ontwerp van het project Grote Rietplas is afkomstig van Ingenieursbureau Oranjewoud in Heerenveen. Aan het ontwerp van de woningen/gebouwen dragen bij Levenga Woldendorp Architecten in Borger, Hamminga en Haverkort in Emmen en Lensink Albers Architecten in Rijssen. De bouw is in handen van Bouwcombinatie Sandur (buitenhuizen) met de participanten Brands Van Ess Bouwbedrijf, Bouwbedrijf Van Os en Koenen Bouw en Aannemingsmaatschappij, alle afkomstig uit Emmen, alsmede Bouwbedrijf Zomers in Klijndijk. Hoofdaannemer van de centrale voorzieningen is Volker Wessels Stevin Noord. Het beheer van het recreatiepark en de verhuur van de buitenhuizen is opgedragen aan Creatief Vakantieparken.

Het grote meer is reeds uitgegraven. In de directe omgeving komen 400 vakantiebungalows en 800 woningen voor permanente bewoning.

Reageer op dit artikel