nieuws

Delftse nota duurzaam bouwen aangenomen

bouwbreed Premium

De raadscommissies ‘Zorg en milieu’ en ‘Wonen’ van de gemeente Delft hebben de nota ‘Duurzaam bouwen uit de steigers’ aangenomen. Om een bouwvergunning te verkrijgen moet worden voldaan aan een basisniveau van duurzaamheid. Dit wordt vastgelegd in een verordening, in contracten bij gronduitgifte en in een convenant met de woningbouwcorporaties.

Er is slechts een politieke partij die zich nog niet definitief voor de nota heeft uitgesproken, namelijk Groen-Links. De nota ‘Duurzaam bouwen uit de steigers’ volgt het zogenaamde Haagse model. Het uitgangspunt van de gemeente is dat de bouwpartners zelf verantwoordelijk zijn voor de duurzaamheid in het bouwproces. De ervaring van de laatste jaren is echter, dat de gemeente duidelijke kaders moet aangeven.

In Delft zullen alle nieuwbouw- en verbouwprojecten voor 100 procent moeten voldoen aan een basisniveau van duurzaamheid, voor 30 procent aan een niveau A en voor 10 procent aan een niveau B. Daarnaast moet gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om duurzaamheidseisen op te nemen in bestemmingsplannen, verordeningen, convenanten en contracten. Op die manier moet duurzaam bouwen een integraal onderdeel van het bouwproces worden.

De betrokken wethouder van de gemeente Delft heeft toegezegd, dat het beleid elk jaar wordt geevalueerd. Daar hoort ook een evaluatie van het basisniveau en de beide andere niveaus bij. Ook zal aandacht worden geschonken aan de systematiek bij renovatie, omdat aan grote projecten andere eisen kunnen worden gesteld dan aan kleine. Er komt een werkgroep ‘Duurzaam bouwen’, waarin ook vertegenwoordigers van de doelgroepen een plaats kunnen krijgen.

Experimenteren voorbij

Uitgangspunt van de nota ‘Duurzaam bouwen uit de steigers’ is, dat de tijd van het experimenteren voorbij is. Duurzaamheid moet een normaal onderdeel van het bouwen en verbouwen worden. In de gww-sector lijkt de ontwikkeling wat achter te lopen, want de gemeente Delft wil daar nog een aantal proefprojecten beginnen. Voor de woningbouw en utiliteitsbouw zijn de maatregelen echter al bekend. Zo omvat het basisniveau beton met 20 procent puingranulaat voor de fundering en de dragende wanden. Volgens de nota zijn aan het basisniveau geen extra kosten verbonden. Aan de maatregelen van niveau A en B zijn wel kosten verbonden. De bouwpartners kunnen deze kosten beperken door een zorgvuldige keuze te maken.

Nestelvoorzieningen

In de nota wordt gewezen op de mogelijkheid om ‘groen’ te bouwen. Woningen die aan de rijksregeling ‘Groenprojecten’ voldoen komen in aanmerking voor een ‘groene hypotheek’ voor maximaal f. 75.000. Tegenover de meerkosten van het duurzaam bouwen staat dan een aanzienlijk lagere rente. Op die manier kan een deel van de kosten worden gecompenseerd.

Aan de nota is de Delftse Duurzaam Bouwen-lijst toegevoegd. Daarin wordt aandacht gegeven aan stedenbouwkundige zowel als bouwtechnische maatregelen. Ook het scheiden van afval op de bouwplaats in 11 fracties wordt verplicht. Er zijn ook opmerkelijke verplichte maatregelen opgenomen, zoals het voorzien in nestelgelegenheden voor vogels, het overhandigen van een handleiding aan de gebruiker en het weglaten van behang, als het geen papierbehang is. Dat levert een minderkostenpost op. Zou de gebruiker in die handleiding erop worden gewezen, dat het behang van papier moet zijn?

Reageer op dit artikel