nieuws

Bouwwerkgevers in Rijnmond positief over nota Rotterdam

bouwbreed

AVBB-Waterweggebied spreekt lovend over de nota ‘Een ongedeelde stad vergt kwaliteit’. “Het getuigt van politieke moed om dit zo op te schrijven”, aldus D. van Well, voorzitter AVBB-Waterweggebied – de bouwwerkgevers in de regio Rijnmond – in een eerste reactie.

De R’damse wethouder Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing, H. Meijer (GroenLinks) pleit in de nota voor de bouw van meer duurdere woningen, samenhangender aanpak met gebiedsgerichte investeringsprogramma’s en aantrekkelijke, gevarieerde nieuwbouw. “Als AVBB hebben we er op gehamerd dat de gemeente zich meer moet opwerpen als regisseur. Bij het ontwikkelen van gebieden doet de markt dat niet. In de nota knoopt de wethouder de woningbezitter en openbare ruimte aan elkaar.”

Voor Van Well is het geen bezwaar dat de jaarlijkse productie zal teruglopen van 5000 naar 4000 woningen. “Zelfs die 4000 vind ik nog te ambitieus”, constateert Van Well, in het dagelijks leven directeur Dura Bouw. “De laatste jaren haalt Rotterdam geen van de prognoses. De gemeente ziet nu tenminste de realiteit onder ogen.”

Reageer op dit artikel