nieuws

Bouwfonds realiseert een kwart meer woningen

bouwbreed Premium

Bouwfonds realiseert dit jaar aanzienlijk meer (25 procent) woningen dan in 1996. En bij de ontwikkeling van commercieel vastgoedprojecten zullen veel meer vierkante meters worden gerealiseerd. Hoewel de groei in de portefeuille van hypotheken iets beperkt blijft, verwacht de maatschappij voor 1997 een nog hogere winst dan eerder voorspeld.

Dit blijkt uit de resultaten die Bouwfonds behaalde in de eerste helft van dit jaar. Het aantal gerealiseerde woningen steeg in die periode tot ruim 2700. Dat is bijna duizend meer dan over de zelfde periode vorig jaar.

Als die tendens zich voortzet komt Bouwfonds op jaarbasis uit op ruim 5000 woningen. Vorig jaar bedroeg die productie 4000 woningen. Ter vergelijking: in 1993 werden 2800 woningen afgezet.

“Het gaat goed met de woningproductie”, bevestigt een woordvoerder van Bouwfonds. Hij heeft ook wel een verklaring voor die positieve ontwikkeling: “We zijn nu bezig met veel grote projecten, onder meer op Vinex-locaties.”

Het begint er dus op te lijken dat steeds meer grootschalige woningbouwlocaties, voortvloeiend uit het Vinex-beleid, eindelijk in de uitvoeringsfase geraken. Met als gevolg toenemende woningverkopen. “We verwachten dat de groei in de tweede helft van het jaar doorzet”, zegt hij.

In hoeverre Bouwfonds ook volgend jaar op een nog hogere woningproductie rekent, durft hij geen antwoord te geven: “Daarover zal pas meer duidelijkheid bestaan bij de presentatie van de jaarcijfers over heel 1997.”

Vastgoed

In de ontwikkeling van commercieel vastgoed is ook sprake van “een aanhoudend gunstige gang van zaken”. Het aantal gerealiseerde vierkante meters vloeroppervlak nam flink toe. Maar de woordvoerder van Bouwfonds kan “geen nadere precisering geven”.

Alle in aanbouw genomen projecten zijn inmiddels al verkocht of verhuurd. Het aantal in voorbereiding zijnde projecten nam overigens verder toe. Bouwfonds sloot in de eerste helft van dit jaar voor totaal f. 2,1 miljard aan woninghypotheken af. Vorig jaar was dat iets meer ( – 2,3 miljard).

Bouwfonds wijt dit aan “het grote aantal oversluitingen en de hoge productie van hypotheken voor derden”.

Al met al boekte Bouwfonds in de eerste zes maanden een nettowinst van f. 72,1 miljoen (tegen f. 52,5 miljoen in 1996). Daarmee komt de stijging van de nettowinst op jaarbasis boven de eerder uitgesproken verwachting van tenminste 15 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat werd afgesloten met een winst van f. 121,2 miljoen.

Reageer op dit artikel