nieuws

Bouwbonden kritisch over regeringsbeleid

bouwbreed

De Hout- en Bouwbond CNV en de Bouw- en Houtbond FNV zijn maar matig te spreken over het beleid dat het kabinet in zijn laatste jaar wil voeren. De ‘Paarse successtory’ leidt er toe dat grote groepen in de samenleving niet meedelen in de feestvreugde, zo is het gevoel.

Het CNV is volstrekt ongelukkig met de verdubbeling van de wachtgeldperiode voor de WW. “Bedrijfstakken met een hoog werkloosheidsrisico, zoals de bouw en het schildersbedrijf, krijgen daardoor extra kosten, terwijl ze weinig mogelijkheden hebben om de werkloosheid te beinvloeden.”

De bond vindt daarnaast dat de winsten van bedrijven, die nog nooit zo hoog zijn geweest, moeten worden afgeroomd. Daarmee kunnen extra investeringen in onder meer infrastructuur worden betaald. “Loonmatiging is niet bedoeld om de aandeelhouders te spekken, maar om mensen een baan te bezorgen”, zo vindt het CNV.

De stedelijke vernieuwing zal vastlopen, zo meent de bond. Weliswaar wordt daarvoor f. 1,85 miljard uitgetrokken, maar in totaal is f. 24 miljard nodig. De rest moet van lagere overheden en marktpartijen komen. Het CNV vreest dat het rijksbudget onvoldoende is om die over de streep te trekken.

Ouderen

De FNV vindt het terecht dat aandacht wordt gevraagd voor de positie van ouderen. Concrete maatregelen om deze groep werknemers aan de slag te krijgen en/of te houden ontbreken echter. Bovendien staat de aandacht voor de ouderen in schril contrast tot de weinige woorden die worden gewijd aan de arbeidsomstandigheden.

“Meer dan ooit wordt het arbobeleid gemarginaliseerd en overgelaten aan de luimen van de werkgevers. Vooral de kansarme groepen dreigen daar de dupe van te worden. Ouderenbeleid waarin geen rekening wordt gehouden met fysieke arbeidsomstandigheden blijft steken in goede bedoelingen en leidt niet tot de door iedereen gewenste vergrote deelname van ouderen aan het arbeidsproces.”

Reageer op dit artikel