nieuws

Bouw eist compensatie voor hogere belasting vakantiegeld

bouwbreed Premium

Als bouwvakkers meer belasting zouden moeten gaan betalen over hun vakantiegeld, zal dat op de een of andere manier moeten worden gecompenseerd. Dat hebben vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw kenbaar gemaakt tijdens een gesprek met topambtenaren van het ministerie van Financien.

Eerder dit jaar ontstond commotie over het feit dat het vakantiegeld van werknemers in de bouw voor 75% wordt belast, terwijl alle overige Nederlanders voor de volle honderd procent worden aangeslagen. Twee belastingsadviseurs uit Terneuzen hebben daartegen bezwaar aangetekend. Zij eisen rechtsgelijkheid. De zaak ligt nu bij de Hoge Raad.

Vele honderden mensen volgden dat voorbeeld. Het ministerie van Financien werd overspoeld door bezwaarschriften. Dat was aanleiding voor staatssecretaris Vermeend te beslissen dat, als de twee belastingadviseurs in het gelijk gesteld worden, dit ook voor alle andere belastingplichtigen zal gelden.

Overleg

De problematiek bleef de gemoederen daarna ook bezighouden. Dat was voor Financien aanleiding sociale partners uit te nodigen voor beraad. Centrale vraag: hoe verder om te gaan met de fiscaliteit van het in de bouw gehanteerde systeem van reservering van vakantiegeld van bouwvakkers.

“Wij hebben heel duidelijk te verstaan gegeven dat als besloten wordt tot herziening of afschaffing van de fiscaliteit, er een of andere compensatie moet komen. Want het raakt de inkomenspositie van werknemers”, vertelt vice-voorzitter B. Visser van de Bouw- en Houtbond FNV.

Volgens hem hebben sociale partners ook onomwonden vastgesteld dat aan het systeem van reservering van vakantiegeld in de bedrijfstak niet valt te tornen. “Dat levert immers een belangrijke bijdrage aan de zo bepleite flexibilisering van arbeid. Dit systeem maakt het bouwvakkers heel gemakkelijk om van de ene naar de andere werkgever over te stappen”.

Werkgroep

Besloten is een technische werkgroep te installeren, die als opdracht heeft gekregen de gevolgen in kaart te brengen van beperking of afschaffing van de fiscaliteit van het vakantiegeldsysteem en mogelijkheden voor compensatie.

“De werkgroep moet aan het rekenen”, aldus Visser. Dat huiswerk moet volgens hem op korte termijn gebeuren. In de werkgroep zijn de vakbonden en de werkgevers vertegenwoordigd door P. Mulder van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB).

Reageer op dit artikel