nieuws

Boren van Heinenoordtunnel onlangs alweer stilgelegd

bouwbreed

Het boren bij de Tweede Heinenoordtunnel is vorige week weer stilgelegd na problemen met het op druk houden van de steunvloeistof bij het boorfront. Mogelijk is er een verbinding ontstaan van het boorfront door de grond naar het water van de Oude Maas. Inspecties moeten dit uitwijzen.

Niet bekend

De situatie moet wat Admiraal betreft gerangschikt worden onder categorie ‘groot verlet’: “Instabiel worden van het boorfront is niet iets waar je op zit te wachten. Maar het is geen onbekend fenomeen. Er is rekening mee gehouden dat het zou kunnen optreden. Een van de voordelen van het proefproject is nu dat we meer te weten komen over de kans dat zoiets in de praktijk van het boren van tunnels optreedt.”

Stilleggen

Stilleggen van het boren volgt na een periode van zes weken waarin de afdichting van de tunnelboormachine met de reeds geplaatste betonnen ringen van de tunnelwandbekleding is vervangen. Er is een constructie gemonteerd met borstels waartussen vet op druk wordt gehouden. Op 18 augustus is het boren hervat. Tot vorige week donderdag zijn 22 ringen geboord en aangebracht. Dat is een afstand van ongeveer 33 meter. De eerste week na aanbrengen van de staartafdichting is gewerkt in een 12 uurs dienst. Dat is gedaan om vertrouwd te raken met de nieuwe staartafdichting. Het vergt inwerktijd om dat onder de knie te krijgen. Vanaf vorige week maandag werd weer in 24 uurdienst gewerkt. Daarbij werd wel een voortgang gerealiseerd die overeenkomt met de geplande voortgang van 50 meter per week. Bij het plaatsen van ring 351 op donderdag 28 augustus bleek de druk in de steunvloeistof niet op het vereiste niveau te houden. Sindsdien ligt het boren dan ook weer stil.

Risico

Het boren zal door het weglekken van de boorvloeistof een vertraging oplopen van naar verwachting een week. Die komt bij de drie maanden die inmiddels al verloren zijn gegaan. Volgens projectleider Admiraal heeft de aannemer Tunnel Combinatie Heinenoord (TCH) uiteraard verplichtingen die contractueel zijn vastgelegd. Zo is voor het boortraject een bonus/malusregeling opgenomen. Bepaalde risico’s zijn voor de aannemer, andere zijn voor opdrachtgever Rijkswaterstaat. Het contract is complex omdat de aannemer niet van tevoren de risico’s van het boren heeft kunnen schatten. Met uitvoeren van de proefprojecten voor het boren van de Tweede Heinenoordtunnel en de Botlekspoortunnel kunnen die risico’s en de verdeling daarvan over aannemer en opdrachtgever beter worden vastgesteld.

Het boren

De boorkop van de boormachine voor de Tweede Heinenoordtunnel is voorzien van een snijwiel met een diameter van 8,55 meter. In de ruimte waarin het wiel de grond lossnijdt wordt een klei-watermengsel gepompt. Dit zogenoemde bentoniet heeft een hoog soortelijk gewicht. Daardoor geeft het steun aan het boorfront. Losgesneden grond wordt met een deel van de bentoniet opgezogen en door een persleiding tot buiten de tunnel gepompt. Omdat dit proces niet regelmatig verloopt zou de steundruk voor het boorfront zonder speciale maatregelen teveel kunnen fluctueren. Achter de ruimte waar het wiel de grond ontgraaft, is daarom een kamer ingericht die de boorvloeistof in de ruimte ervoor op een druk houdt die gelijk is aan die van het boorfront. Daardoor is het boorfront stabiel. Valt de druk weg dan kan het boorfront instabiel worden. De gronddruk is dan te groot en het snijwiel loopt vast. marktwerking

Reageer op dit artikel