nieuws

Bonden protesteren tegen uitblijven cao

bouwbreed

De bouwbonden van FNV en CNV, de Vereniging van Hoger Personeel en de vakbond voor industrie en dienstverlening De Unie ageren samen tegen het uitblijven van een cao voor het uta-personeel in de bouw. Via kantinebijeenkomsten en werkonderbrekingen wordt kaderpersoneel geinformeerd over de stand van zaken. Dinsdagmiddag gaven ze met spandoeken aan de werkgeversleden van het Brabants Bouwoverleg, die in kasteel Maurick te Vught vergaderden, lucht aan hun protest. Later overhandigden ze een petitie , waarin zes eisen staan vermeld. Voor er een uta-cao kan worden afgesloten zal invoering van vroegpensioen geleidelijk moeten plaatsvinden, zal een loonsverhoging van 3,25% moeten worden gerealiseerd, een structurele eindejaarsuitkering voor arbeidsongeschikten er moeten komen, een aantal extra vrije dagen voor senioren moeten worden overeengekomen alsmede een duidelijke overwerkwergeling. En uta-werknemers moeten recht krijgen op een vierdaagse werkweek bij een vijfdaagse bedrijfsweek.

Zie ook pagina 3: Houding werkgevers is stug

Reageer op dit artikel