nieuws

Bomhoff krijgt gelijk; Rotterdam gaat meer bouwen voor rijken

bouwbreed

Een klein jaar geleden werd de directeur van Nyfer Forum for Economic Research, Eduard Bomhoff, door de ambtelijke top van Rotterdam aan de hoogste boom geknopt. Bomhoff had volgens de Maasstedelijke ambtenaren een weinig ‘academisch’ werkje gemaakt over het tekort aan woningen voor midden- en hogere inkomens. Enkele maanden later komen dezelfde ambtenaren met de beleidsbrief volkshuisvesting ‘Een ongedeelde stad vraagt kwaliteit’. En wat staat er onder andere in; er moet meer worden gebouwd voor de midden- en hogere inkomens. Het kan verkeren.

Rotterdam heeft het imago van een werkstad. In de context van de volkshuisvesting heeft dat vaak een negatieve uitstraling. Wie wil er nu in wonen in een werkstad? Een troost is misschien dat Rotterdam volgens een recent onderzoek in De Volkskrant de meest architectonische stad is.

In de beleidsbrief ‘Een ongedeelde stad vraagt kwaliteit’ van wethouder Herman Meijer (Groen-Links), die gisterenavond werd vrijgegeven, wordt gesteld dat voor een goede toekomst van de Maasstad het noodzakelijk is de vertrekstroom van deze huishoudens te verminderen. “In de stad zijn te weinig woonmilieus die aantrekkelijk genoeg zijn voor de vraag van midden- en hogere inkomens. Naarmate zij zich aan de stad hechten wordt de uitsortering van arm en rijk minder en komt het ideaal van een ongedeelde regio en een ongedeelde stad naderbij.”

Wat Bomhoff een jaar gelden schreef wordt nu in iets andere bewoordingen dus overgenomen. Het beleid van de Maasstad is er de komende jaren op gericht om meer nieuwbouw te plegen in de middeldure en dure categorieen en het eigen-woningbezit drastisch op te schroeven. “Dit moet voor huishoudens met een hoger of middeninkomen leiden tot een jaarlijkse toename van ca. 4500 woningen op de Rotterdamse markt. Was het totaal van het aantal koopwoningen en huurwoningen met een huur boven de bereikbaarheidsgrens in 1994 nog 96.000, in 2000 zal dat zijn toegenomen tot 126.000.”

Reageer op dit artikel