nieuws

Bedrijventerrein Velsen alleen bij compensatie natuur toegestaan

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn bereid mee te werken aan de bestemming van 15 hectare bedrijventerrein in het groengebied de Zuiderscheg. De aanleg van maximaal 15 ha bedrijventerrein is alleen mogelijk als het verlies aan natuur en recreatiegebied wordt gecompenseerd. De gemeente Velsen moet zich hiervoor inzetten.

Het driehoekige gebied tussen de rijkswegen A9 en A22 maakt deel uit van de IJmond, waar op korte termijn behoefte is aan ruimte voor uitgeplaatste niet-havengerelateerde bedrijven uit IJmuiden-West. De uitplaatsing van deze bedrijven is noodzakelijk om in het havengebied IJmuiden-West ruimte te creeren voor havengebonden bedrijven. De Zuiderscheg is de enige mogelijkheid tot uitplaatsing. Voor dit doel zal de groene bufferzone tussen Haarlem en Amsterdam bij de Zuiderscheg moeten worden aangepast.

GS van Noord Holland zal hiervoor een verzoek indienen bij het ministerie van VROM. Gedupeerde Staten zullen de minister tevens meedelen dat de aanleg van het terrein slechts kan plaatsvinden wanneer de gemeente Velsen voor compenserende maatregelen zorgt voor het verlies van natuur. Gezien de beperkte ruimtelijke mogelijkheden in dit gebied, wordt er gedacht aan compensatie door kwaliteitsverbetering of landschappelijke compensatie in plaats van compensatie door vervangende oppervlakte.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels