nieuws

Baggerspecie tot 2000 geen afvalstof

bouwbreed

De algehele vrijstelling van baggerspecie voor de afvalstoffenheffing wordt in ieder geval verlengd tot 1 januari 2000. Dit voorstel hebben staatssecretaris Vermeend van Financien en minister De Boer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu vandaag naar de Tweede Kamer gezonden. Zonder deze verlenging zou de vrijstelling voor reinigbare baggerspecie op 1 juli 1998 aflopen.

Uitgangspunt van de Wet belastingen op milieugrondslag is om uiteindelijk het storten van reinigbare baggerspecie in de afvalstoffenheffing te betrekken. Omdat de verwerking van baggerspecie zich nog in een proefstadium bevindt en de criteria voor reinigbaarheid niet op tijd beschikbaar komen, wordt voorgesteld de vrijstelling van reinigbare baggerspecie voor de afvalstoffenheffing niet eerder dan 1 januari 2000 en uiterlijk 1 januari 2002 op te heffen.

Reageer op dit artikel