nieuws

Architectenstand toont slechte kennis van zaken

bouwbreed

De slechtste architect van Nederland heeft geen gebouwen gemaakt die bij de top vijf van misbaksels staat. Dat is een veelzeggende paradox in de enquete die de Volkskrant heeft gehouden onder architecten en stedenbouwers. Het gaat blijkbaar meer over zijn persoon dan over zijn werk. Het kan dan ook omgekeerd uitpakken: Rem Koolhaas staat op de vierde plaats van slechteriken, maar eenzelfde notering heeft zijn Kunsthal in de lijst van mooiste gebouwen.

Al weigerde veertig procent van de geenqueteerden architecten en stedenbouwers in te gaan op de vraag naar “wie het minst mooie oeuvre heeft”, deze uitspraken brengen de na-ijver van de beroepsgroep aan het licht. Je moet als naamloze kleine zelfstandige in de provincie wel zeer benepen van geest zijn om collega’s als Koolhaas en Hertzberger, die overal ter wereld lesgeven en werken, aan te wrijven dat hun oeuvre minnetjes is. Je hoeft niet van ze te houden, of te ontwerpen zoals zij, maar om hun werk als onderkant van de markt te bestempelen is van een treurig stemmende kortzichtigheid. Het werkt als een boemerang: uit deze uitspraken moeten we afleiden dat het niet best gesteld is met de gemiddelde kennis van zaken van de Nederlandse architect.

Reageer op dit artikel