nieuws

Architect vecht sloop van ‘zijn’ aula aan

bouwbreed

Architect Mart van Schijndel heeft een bodemprocedure aangespannen bij de rechtbank in Utrecht om te voorkomen dat de door hem ontworpen aula van het Centraal Museum in Utrecht wordt gesloopt. Het museum werkt aan een f. 23 miljoen kostend renovatie- en nieuwbouwproject, waarin sloop van de in 1987 door Van Schijndel ontworpen aula is opgenomen. De architect is woedend over de gang van zaken en noemt de voorgenomen sloop een aantasting van zijn auteursrecht. Hij vreest dat de moderne architectuur ‘vogelvrij’ wordt verklaard wanneer een bouwwerk zonder inspraak van de bedenker tegen de vlakte mag. De rechter moet uitmaken of de “misvorming, verminking of aantasting”, zoals de wet dat noemt, gerechtvaardigd is.

Volgens het museum is de aula te klein nu jaarlijks ruim 120.000 bezoekers langskomen. Ook de Belgische architect Stephan Beel, die de renovatieopdracht in de wacht sleepte, ziet geen plaats meer voor de aula. Het museum heeft bij de provincie een bouwvergunning aangevraagd.

Reageer op dit artikel