nieuws

Afkopen geluidhinder veel goedkoper dan nieuwe luchthaven

bouwbreed

Een compensatieregeling voor omwonenden van Schiphol is veel goedkoper dan de aanleg van een nieuwe luchthaven. De totale kosten van geluidhinder rond Schiphol bedragen bij een vervoer van 60 miljoen passagiers en 3 miljoen ton vracht naar schatting f. 490 miljoen per jaar. Dat becijferde het Nederlands Economisch Instituut (NEI). Het NEI beschouwt geluidhinder als economisch en dus verhandelbaar goed. Laat de omwonenden kiezen tussen de verkoop van hun woning of het tegen een financiele vergoeding gedogen van geluidhinder. Sla de kosten om over de passagiers en de vracht. Een heffing van minder dan een tientje per passagier kan de nationale luchthaven de ruimte geven om verder te groeien.

Het NEI ziet de luchthaven van Atlanta als interessant voorbeeld. Omwonenden kunnen kiezen tussen het verkopen van hun woning of het beschikbaar stellen van overvliegrechten, al dan niet in combinatie met geluidsisolatie. Deze oplossing kan evenwel op moreel-ethische bezwaren stuiten.

Reageer op dit artikel