nieuws

Afbouwtechniek TU Eindhoven viert 25-jarig bestaan

bouwbreed Premium

Op 14 november wordt het 25-jarig bestaan gevierd van de leerstoel Afbouwtechniek en Milieu-integratie (AM) van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Dat gebeurt tijdens een symposium, dat ’s middags wordt gehouden in de senaatszaal van het auditorium van de TUE. Het motto van de lustrumviering is ‘aan gangbaar duurzaam bouwen ver voorbij’.

Tijdens deze bijeenkomst worden lezingen gehouden over de duurzame ontwikkeling in de bouw. Ook wordt aandacht besteed aan de invloed van de leerstoel AM op de bouwpraktijk. Ter gelegenheid van het lustrum is tevens een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerpen van een ecologisch multifunctioneel gebouwencomplex in het centrum van Eindhoven.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de vakgroep AM, tel. 040 2472373.

Reageer op dit artikel