nieuws

Zwolle aan de slag met geintegreerd rioolstelsel

bouwbreed

De gemeente Zwolle zal vanaf komend najaar in de nieuwe wijk Stadshagen het regenwater in de grond apart afvoeren. Dankzij een zogenaamd ‘geintegreerd rioolstelsel’ blijft het regenwater gescheiden van het afvalwater en hoeft het niet de hele weg naar de zuiveringsinstallatie af te leggen alvorens het opnieuw gebruikt kan worden. In de wijk moeten de komende tien jaar 8500 woningen verrijzen.

In het nieuwe systeem wordt het regenwater afgevoerd naar ondergrondse boxen, en van daar uit naar de bodem. Het regenwater raakt nergens het af-

valwater waardoor de afvoer naar rioolzuiveringsinstallaties wordt beperkt. Door de besparing van transport en zuivering van water wordt het milieu ontlast. Ook kan men met dit systeem af met minder en dunnere rioolbuizen.

De gemeente Zwolle heeft de afgelopen vier jaar in samenwerking met onderzoeks- en ingenieursbureau TauwMabeg op twee locaties in Zwolle-Zuid proeven gedaan met het systeem. De conclusie is dat een grootschalige toepassing van het systeem geen risico’s met zich mee brengt. Het systeem is ontwikkeld in Australie, waar het al jaren wordt toegepast.

In het programma van eisen dat de gemeente Zwolle voor de bouwers in Stadshagen heeft opgesteld staan richtlijnen voor de aanleg van het infiltratiesysteem. De bouwers moeten daar zelf invulling aan geven.

Reageer op dit artikel