nieuws

Werkgevers willen een cao metaalindustrie

bouwbreed

De werkgeversorganisatie FME-CWM wil af van aparte cao’s voor kleine en grote metaal- en elektrotechnische bedrijven. De nieuwe cao-onderhandelaar G. van Dalen wil de cao’s de komende jaren integreren tot een overeenkomst, zo meldt het orgaan van de metaalwerkgevers.

De CNV-vakbond is er tegen.

In het komende cao-seizoen wordt onderhandeld over de cao voor de grootmetaal, waar zo’n 180.000 mensen onder vallen. Onder de kleinmetaal- cao vallen 300.000 mensen, waaronder werknemers van installateurs. Overigens mag FME-CWM niet meepraten over de overeenkomst in de kleinmetaal: daar is de Metaalunie de partij aan werkgeverszijde. Van Dalen ziet de ruzie (“verstoorde verhoudingen”) tussen de twee ondernemersclubs als een van de grotere problemen op weg naar integratie van de cao’s.

De vakgroep metaalnijverheid van de Industrie- en Voedingsbond CNV noemt een cao voor de hele metaal “volstrekte onzin”. De bond streeft juist naar meer maatwerk vanwege de grote verschillen in de bedrijfstak. Daartoe behoren niet alleen metaalbewerkingsbedrijven, maar ook isolatie- en installatiebedrijven, fietsenmakers en goud- en zilversmeden. Volgens de bond zou er een raam- cao moeten komen met verdergaande differentiatie in de arbeidsvoorwaarden per bedrijfstak dan nu het geval is. Centralisatie van arbeidsvoorwaarden voor beide bedrijfstakken wijst de bond af.

Reageer op dit artikel