nieuws

Werkgevers pareren acties bouwbonden

bouwbreed

Vanaf komende week doen directies van bouwbedrijven er goed aan rekening te houden met werkonderbrekingen. Dat is dan het gevolg van een bezoek door vertegenwoordigers van de bouwbonden van CNV en FNV. Zij komen het kaderpersoneel informeren over het uitblijven van een cao voor uta-personeel. De werkgevers, verenigd in de organisaties van het AVBB, hebben eveneens actie ondernomen om hun personeel op de hoogte te stellen van hun zienswijze.

“Stel dat we NIETS regelen….”, zo luidt de titel van een brochure die aan alle uitvoerders, technisch en kantoorpersoneel van bouwondernemingen, lid van de zeven bij het AVBB aangesloten organisaties, dezer dagen wordt toegestuurd. Daarin wordt uitvoerig ingegaan op de noodzaak om de vut-regeling voor uta-personeel te wijzigen. Weliswaar geldt de regeling tot en met 2000, maar alle partijen zien nu al in dat deze onbetaalbaar gaat worden. En eigenlijk nu al is.

Chantage

Werkgevers willen daarom nu al van de vut-regeling overgaan op een pre-pensioenregeling. Anders gezegd van een collectief systeem om vervroegd uit te kunnen treden naar een individueel (spaar)systeem. Zij hebben daartoe een voorstel gedaan, dat echter geen genade kon vinden bij de bonden van FNV en CNV.

Na zes bijeenkomsten besloten de bonden op 16 juli de onderhandelingen af te breken. Een van de bezwaren is dat een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor uta-personeel wordt gekoppeld aan aanvaarding van die nieuwe pre-pensioenregeling. Werkgevers vinden die integrale benadering vanzelfsprekend: “Beide zaken behelzen elementen die de totale loonkosten beinvloeden.” Werknemers zien in dit standpunt veel eerder een chantagemiddel. Tenslotte werd eerder een vut-regeling afgesproken, die tot en met het jaar 2000 van kracht zou zijn.

Voorzitter Jan Holleman van de werkgeversdelegatie ontkent overigens dat die integrale aanpak van cao en pre-pensioen voor uta-personeel is bedacht om buitensporige eisen van de vakbonden te kunnen pareren. Als buitensporig noemt hij in dit verband de eis voor een vierdaagse werkweek en extra vrije dagen. “Ons kaderpersoneel vraagt juist nog wel eens of ze adv-dagen kunnen inleveren.”

De beide bonden FNV en CNV maken vanaf maandag 25 augustus tot half september een rondgang langs de bouwplaatsen. Op 20 september moet de actie culmineren in een landelijke bijeenkomst in de Jaarbeurs in Utrecht.

Weer aan tafel

Holleman hoopt dat het zo ver niet zal komen. Enige twijfel aan de kracht van de bonden op dit punt klinkt door in zijn opmerking: “Nog geen 20% van het uta-personeel is georganiseerd.” Holleman hoopt dat de vakbonden alsnog bereid zijn te komen praten.

Behalve over geringe wijzigingen in het pre-pensioenvoorstel kan er dan ook verder worden gesproken over andere door de bonden gewenste arbeidsvoorwaarden, waaronder de vaststelling van een loonsverhoging, een eindejaarsuitkering voor arbeidsongeschikten en een overwerkregeling.

Zie ook pagina 5:

Reageer op dit artikel