nieuws

Wereldhave verdient aan koersverschillen

bouwbreed Premium

Hogere koersen van het Engelse pond en de dollar hebben het vastgoedfonds Wereldhave positief in de kaart gespeeld. Koersverschillen op beleggingen en financiering zorgden er voor dat het eigen vermogen in de eerste zes maanden met f. 53,8 miljoen kon toenemen tot ruim f. 1706 miljoen. De directie stelde ook de verwachte winst per aandeel over 1997 naar boven bij.

De winst over het eerste halfjaar 1997 is ten opzichte van de vergelijkbare periode van vorig jaar met f. 8,2 miljoen toto f. 67,2 miljoen, een stijging met 14 %.

De directie schrijft de toename van de winst toe aan lagere rentelasten van f. 6,4 miljoen als gevolg van lagere tarieven en het aflossen van leningen, lagere beheerskosten en de al genoemde positieve valuta-effecten.

De marktwaarde van de portefeuille bedroeg per 30 juni van dit jaar f. 2.490 miljoen. De portefeuille in Belgie, Frankrijk, Spanje, Engeland en de Verenigde Staten werd opgewaardeerd, die in Duitsland, Hongarije en eigen land afgewaardeerd.

Met de aankoop van onder andere elf bedrijfsgebouwen in Nederland en investeringen in bestaande objecten was een bedrag gemoeid van f. 182,7 miljoen. Op het dit jaar aangekochte terrein in Richardson (VS) is inmiddels een begin gemaakt met de bouw van een wooncomplex met 338 appartementen..

Verkocht werden dit eerste halfjaar Carnaby Estate in Londen en een aantal kleinere objecten in Engeland en kantoorpanden in Brussel en Barcelona.

De directe denkt over heel 1997 een winst per aandeel te bereiken van f. 8,20. Eerder werd een bedrag van f. 7,90 genoemd.

Reageer op dit artikel