nieuws

Wegenbouwers klagen over slechte staat Vlaamse wegen

bouwbreed Premium

De wegenbouwers in Vlaanderen hebben de noodklok geluid over de erbarmelijk slechte staat van de provinciale en gemeentelijke wegen in het Nederlandstalige gedeelte van Belgie.

In een verklaring klagen ze er over dat de toestand van de Vlaamse wegen er met de dag op achteruit gaat. De wegen zitten volgens hen vol kuilen, scheuren, verzakkingen en spoorvorming, en allerlei gevaarlijke verkeersremmende gebreken.

De Vlaamse wegenbouwers hebben felle kritiek op het beleid van Eddy Baldewijns, de Vlaamse minister van openbare werken, vervoer en ruimtelijke ordening. Zijn beleid is volgens hen al te zeer gericht op een “globale mobiliteitspolitiek”.

De wegenbouwers doen een beroep op de Vlaamse regering om een deel van een onlangs aan het licht gekomen meevaller op de Vlaamse begroting van f. 660 miljoen aan de infrastructuur te besteden. Maar de Vlaamse regering wil daar niets van weten en heeft het geld uitsluitend bestemd voor de verbetering van de werkgelegenheid.

De uitgaven van de Vlaamse regering voor de wegeninfrastructuur zijn in 1997 ongeveer even groot als vorig jaar. Volgens de wegenbouwers maakt de Vlaamse regering een verkeerde keuze. Zij hebben becijferd dat per schijf van f. 55 miljoen op jaarbasis 570 wegarbeiders aan de slag kunnen.

Volgens de Vlaamse wegenbouwers is minister Baldewijns (een Vlaamse socialist) tegen een verdere uitbreiding van het wegennet omdat daardoor nog meer auto’s op de weg zouden komen en nog meer files zouden ontstaan. “Maar basismobiliteit voor iedereen kan alleen via het wegennet worden bereikt”, zo menen de Vlaamse wegenbouwers.

‘Selectieve uitbouw’

Kabinetsmedewerkers van minister Baldewijns ontkennen met klem dat hun baas tegen de aanleg van nieuwe wegen zou zijn. “De minister is voorstander van een selectieve uitbouw van het wegennet maar dan op basis van een analyse van wat nu echt noodzakelijk is. De beperkte financiele middelen moeten zo goed mogelijk worden besteed.”

Dat basismobiliteit voor iedereen alleen via het wegennet kan worden bereikt, spreken de medewerkers van Baldewijns categorisch tegen. “Een kwart van de Vlaamse gezinnen bezit helemaal geen auto. En waarom tellen zij de spoor- en tramwegen niet mee?”

Reageer op dit artikel