nieuws

Weerstand tegen uitbreiden Coentunnel

bouwbreed Premium

“Rijkswaterstaat is met deze studie gewoon doorgeschoten, het is te gek voor woorden.” Dat zegt Andre Guit woordvoerder van het Comite ‘Tweede Coen Niet Doen’. Hij reageert daarmee op het concept Trajectstudie Capaciteit Coentunnel, waar bij de meest vergaande variant de Coentunnel met acht rijstroken wordt uitgebreid. De Amsterdamse Kamer van Koophandel en Fabrieken is daarentegen blij dat de trajectnota er nu ligt. “Het is een flessenhals waar snel iets aan moet worden gedaan”, aldus woordvoerder A. Bruning.

Dat er iets aan de situatie bij de Coentunnel moet worden gedaan vindt ook Theo van Ieperen, projectmanager van de Trajectstudie Capaciteit Coentunnel van Rijkswaterstaat directie Noord-Holland. Nu is het al zo dat de automobilist dagelijks 28 procent kans heeft om in een file van gemiddeld 25 minuten te staan. In 2010 zal die kans niet alleen groter zijn dan 35 procent, de gemiddelde wachttijd is dan ook tot langer dan dertig minuten opgelopen. “En dat is duidelijk onaanvaardbaar”, aldus Van Ieperen aan de vooravond van een lange procedure op weg naar een mogelijke aanleg van een Tweede Coentunnel. Mogelijk. “Want”, zo zegt de projectmanager voorzichtig, “de ministers de Boer en Jorritsma kunnen ook besluiten niets te doen.”

Alternatieven

Maar die kans acht Rijkswaterstaat niet erg groot. Te meer daar uit het onderzoek blijkt dat zelfs een forse uitbreiding van het openbaar vervoer nauwelijks effect heeft op het verkeer bij de Coentunnel. “Wanneer we werkelijk alles uit de kast trekken levert dat slechts tien procent aan verkeersreductie op.En dat komt vooral omdat het openbaar-vervoer-gebruik hier in de regio al heel hoog is.”

In de concept-Trajectnota Capaciteitsuitbreiding Coentunnel worden diverse alternatieven aangedragen om de doorstroming van de tunnel te verbeteren. Uiteindelijk zijn er vier te weten het Nulalternatief, het Nulplusalternatief, het Uitbreidingsalternatief en het Meest Milieuvriendelijke Alternatief verder uitgewerkt. Bij de eerste twee alternatieven gaat het om geen uitbreiding van de Coentunnel maar slechts om de opwaardering van het openbaar vervoer. Beide varianten leiden nauwelijks tot enige verbetering bij de Coentunnel.

Anders is dat bij de overige twee, waarbij Uitbreidingsalternatief I de meest vergaande is. Hierbij wordt de capaciteit van de Coentunnel met acht rijstroken uitgebreid, krijgt de A8 twee maal vijf rijstroken en wordt de Westrandweg (een verbinding van Noord-Holland naar de A4) als aangelegd beschouwd. Verder kent dit alternatief nog diverse varianten zoals doelgroepenstroken en wisselstroken. Bij het Meest Milieuvriendelijke Alternatief krijgt de Coentunnel zeven rijstroken erbij en wordt er een spits-wisselstrook ingesteld. De realiseringskosten liggen ergens tussen de f. 770 miljoen en f. 1 miljard. In beide gevallen daalt de filekans bij de Coentunnel tot onder de landelijke norm van vijf procent.

Domme norm

“Een domme norm”, reageert Andre Guit van het Comite ‘Tweede Coen Niet Doen’. In de visie van het comite moet het economische verkeer voorrang krijgen maar moet iedereen die verder besluit de auto te pakken de gevolgen daarvan ondergaan. “En dat betekent in de file gaan staan. Maar wat Rijkswaterstaat wil is de files laten verdwijnen en dat trekt alleen nog maar meer autoverkeer.” Guit zegt ervan overtuigd te zijn dat de gekozen oplossingen van Rijkswaterstaat met succes bestreden kunnen worden. “Per slot van rekening hebben we het eerder tegen weten te houden…”

Enthousiast

Arnoud Bruning woordvoerder van de Amsterdamse Kamer van Koophandel zegt echter enthousiast te zijn. “Er moet zo snel mogelijk met de uitbreiding worden begonnen want de situatie daar loopt uit de hand.”

In het najaar van 1998 moet in Den Haag het definitieve besluit worden genomen. Wanneer alles meezit kan de Tweede Coentunnel er in 2006 in welke vorm dan ook liggen.

Het viaduct aan de noordzijde van de Coentunnel ligt al jaren en jaren te wachten op zijn aansluiting via een tweede Coentunnel. Een einde aan het lange wachten lijkt nabij… Foto: Marcel Israel

Tweede Coentunnel kent lange procedure

Eigenlijk had de Tweede Coentunnel er rond de eeuwwisseling al moeten liggen. Daar heeft de Raad van State echter een stokje voor gestoken. De Kroon vernietigde begin jaren negentig het bestemmingsplan Tweede Coentunnel. Dit betekende dat niet alleen die procedure moest worden overgedaan, toenmalig minister van verkeer Maij-Weggen besloot tevens dat de aanleg van de Tweede Coentunnel een mer moest ondergaan. Nadat in 1994 de startnotitie verscheen is door Rijkswaterstaat nu de concept-Trajectnota/MER gepresenteerd. Deze nota gaat de komende week de inspraak in waarna de ministers Jorritsma en De Boer pas in het voorjaar een ontwerp-trace besluit moeten nemen. In het najaar kan dan het uiteindelijk het definitieve besluit worden genomen. Vervolgens gaan er zo’n anderhalf a twee jaar overheen eer er met de daadwerkelijke uitvoering kan worden begonnen.

Reageer op dit artikel