nieuws

VIBA houdt symposium over milieuberekeningen

bouwbreed Premium

Op 23 oktober houdt de Vereniging Integrale Biologische Architectuur (VIBA) een symposium over nieuwe milieuberekeningen voor de planning, uitvoering en het gebruik van gebouwen.

Het symposium vindt plaats bij VIBA Expo te ‘s-Hertogenbosch, nationaal trefpunt voor mens- en milieubewust bouwen, wonen en werken.

Tijdens de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan nieuwe hulpmiddelen voor het beoordelen van de milieubelasting. Er zijn de afgelopen tijd modellen ontwikkeld zoals Beds, Eco-Quantum, het TWIN-model en Sureac. Al deze hulpmiddelen maken gebruik van de methode voor het bepalen van Life Cycle Analyses (LCA’s), opgesteld door het Centrum voor Milieukunde van de Universiteit te Leiden (CML).

Er zijn veel overeenkomsten, maar ook verschillen tussen de methoden. Bij het TWIN-model wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve gegevens voor zover er geen kwantitatieve beschikbaar zijn. Het Beds-model houdt ook rekening met de locatie van het gebouw, in verband met de milieubelasting door het vervoer.

Het symposium biedt een compleet overzicht van de nieuwe methoden. Bovendien worden er demonstraties gegeven van twee computerprogramma’s. Het gaat om Greencalc, op basis van het TWIN-model, en een programma dat hoort bij de Eco-Quantum methode.

De bijeenkomst biedt meer dan alleen de bespreking van de nieuwe modellen. Er worden ook lezingen gegeven over de achtergronden en toepassingen. J. de Leeuw, vice-voorzitter van de Stichting DuBoCentrum, gaat in op het belang van milieuberekeningen. J. Bijen, voorzitter van de Vereniging voor Levenscyclusanalyses in de Bouw, geeft een uitleg over LCA’s in het algemeen. M. Oltheten bespreekt het format voor ‘Milieu-relevante productinformatie’, ontwikkeld door het NVOB. M. Dewever van de Inspectie Milieuhygiene Rijkshuisvesting licht een methode toe, die is ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst.

Het symposium wordt afgesloten met een discussie. Gedurende de hele dag is er gelegenheid om de VIBA-expositie van milieuvriendelijke bouwmaterialen te bezoeken.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij VIBA Expo te ‘s-Hertogenbosch, tel. 073 6216943, fax 073 6240333.

Reageer op dit artikel