nieuws

Verplichte recycling van kunststof kozijnen

bouwbreed

Ieder bedrijf dat kunststof gevelelementen of profielen op de markt brengt is vanaf heden verplicht hierover een verwijderingsbijdrage te betalen. Met het geld worden de oude kozijnen verwerkt tot grondstof voor nieuwe.

De bijdrage is f. 5 per standaardkozijn van 3,6 vierkante meter of zeventien cent per kilo profiel.

Het systeem dat is ontwikkeld door de Vereniging van Kunststof Gevelelementenfabrieken was tot nu toe vrijwillig. Met de handtekening van minister De Boer is de bijdrage vanaf heden verplicht gesteld.

De Stichting Recycling VKG treedt op als uitvoerder van het recyclingsysteem. Al vanaf vorig jaar is deze Stichting bezig om een betrouwbare en dekkende regeling voor hergebruik op te zetten. De Vereniging van Kunststof Gevelelementen (VKG) en een aantal niet aangesloten bedrijven voldoen reeds op vrijwillige basis de verwijderingsbijdrage aan de Stichting.

Sinds begin dit jaar is het storten van kunststof kozijnen verboden. Omdat hergebruik per saldo duurder is dan verbranden, is een verwijderingsbijdrage noodzakelijk. De verplichting om deze te betalen moet voor een doorbraak zorgen waarmee zowel de sector als de consument gediend is. Het is de eerste branche binnen de bouw waarin gebruik wordt gemaakt van het instrument van de algemeen verbindend verklaring.

In 1995 kwam in totaal 1500 ton aan afgedankte kunststof kozijnen vrij, maar de verwachting is dat de hoeveelheid komende jaren snel zal stijgen. De stichting Recycling VKG verwacht dat in 2015 jaarlijks 10.000 ton aan kunststof kozijn zal worden hergebruikt.

Reageer op dit artikel