nieuws

VeBIT keurmeesters doen meer bandenkennis op

bouwbreed Premium

De samenwerkende brancheorganisaties VeBIT (intern transport) en Vereniging VACO (banden en wielen) hebben een cursus ontwikkeld om de keurmeesters, die materieel keuren t.b.v. de VeBIT-kwaliteitsregeling, een beter inzicht te geven in de specifieke problematiek van banden en wielen.

Met deze samenwerking wordt beoogd de kennis van de keurmeesters op dit gebied te versterken. De banden zijn immers het enige contactpunt van het voertuig met de vloer. Daarmee wordt een groot aantal interne vervoersaspecten direct of indirect beinvloed: veiligheid, arbozorg en gezondheid en kwalitatief en kwantitatief rendement.

De samenwerking krijgt concreet gestalte in de vorm van een eendaagse Basiscursus Banden en Wielen voor Intern Transport van SVOB Opleidingscentrum voor de Banden en Wielenbranche. Na de pilotcursus die recent plaatsvond in het VACO-Kenniscentrum in Leiden zullen in het komende studiejaar meer cursussen volgen. De monteurs krijgen bij slagen het officiele SVOB certificaat.

Door de Vereniging VACO zijn onder meer erkend de importeurs/distributeurs van banden voor intern transport, verenigd in haar Productgroep Industriebanden. Deze VACO Productgroep nam vorig jaar bij het starten van de VeBIT regeling en het updaten van de BMWT-regeling het initiatief in de richting van beide brancheorganisaties binnen het intern transport. Met de VeBIT leidde dit overleg inmiddels tot de , wederzijds zeer gewaardeerde, samenwerking. De VACO blijft ook in de richting van de BMWT openstaan vooroverleg en samenwerking. De expertise inzake banden en wielen is naar haar mening dermate specifiek dat samenwerking uitsluitend voordelen voor beide branches kan opleveren.

De werking van de industriepers is een van de vele onderwerpen die tijdens de Basiscursus Banden en Wielen voor Intern Transport aan de orde komen.

Reageer op dit artikel